03:06 ICT Thứ ba, 17/09/2019

Trang chủ » Giới thiệu

Cơ sở vật chất


Gồm các tầng 3, 4, 7 (nhà đa năng - 8 tầng) 

+ 04 Phòng đọc mở - tự chọn:
Luận văn & Chuyên đề (3.4)
Tra cứu; Ngoại văn (3.1)
Hán ngữ (4.2)
Phòng báo, tạp chí (7.1)

 
+ 01 Phòng multimedia:
Đa phương tiện (3.2)
 
+ 01 Phòng đọc kho đóng:
Phòng đọc Tổng hợp KD (3.3)
 
+ 02 Phòng mượn về nhà:
Phòng Tham khảo (7.9)
Kho sách Giáo trình (4.1)
 
+ Các phòng chức năng khác:
Biên mục (7.6)
Tài nguyên số(7.5)

 
+ Các phòng Quản trị Thư viện: 
CN Thư viện (7.2)
Phó CN Thư viện (7.3)
Máy tính 58 bộ nối mạng Internet
 
 

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở