15:11 EDT Chủ nhật, 05/07/2020

Trang chủ » Giới thiệu

Cơ sở vật chất


Gồm các tầng 3, 4, 7 (nhà đa năng - 8 tầng) 

+ 04 Phòng đọc mở - tự chọn:
Luận văn & Chuyên đề (3.4)
Tra cứu; Ngoại văn (3.1)
Hán ngữ (4.2)
Phòng báo, tạp chí (7.1)

 
+ 01 Phòng multimedia:
Đa phương tiện (3.2)
 
+ 01 Phòng đọc kho đóng:
Phòng đọc Tổng hợp KD (3.3)
 
+ 02 Phòng mượn về nhà:
Phòng Tham khảo (7.9)
Kho sách Giáo trình (4.1)
 
+ Các phòng chức năng khác:
Biên mục (7.6)
Tài nguyên số(7.5)

 
+ Các phòng Quản trị Thư viện: 
CN Thư viện (7.2)
Phó CN Thư viện (7.3)
Máy tính 58 bộ nối mạng Internet
 
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở