23:03 EST Thứ sáu, 24/11/2017

Trang chủ » Giới thiệu

Cơ sở vật chất

Gồm tầng 1, 3, 4 (nhà đa năng 8 tầng) 

+ 04 phòng đọc mở - tự chọn: Luận văn & Chuyên đề (3.4); Tra cứu; Ngoại văn (3.1); Hán ngữ (1.4)

+ 01 phòng multimedia: Đa phương tiện (3.2)

+ 01 phòng đọc kho đóng: Phòng đọc Tổng hợp KD (3.3)

+ 02 phòng mượn về nhà: Phòng Tham khỏa (1.6) & Kho sách Giáo trình (4.1)

+ Các phòng chức năng khác: Nghiệp vụ, Tài nguyên số, Kho tạp chí lưu (1.5)

+ Các phòng Quản trị Thư viện: Giáo đốc (1.2); Phó GĐ (1.3)

Máy tính 58 bộ nối mạng Internet