03:58 ICT Thứ sáu, 18/10/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến

Nghiên cứu phân loại chi Cóc (Spondias L.) ở Việt Nam dựa trên hình thái và phân tử (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thực vật học

Xây dựng quy trình nhân giống hoa lan Mokara bằng kỹ thuật nuôi cấy mô (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Nhân nhanh cây Bìm bịp (Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau, 1894) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Thiết kế hệ thống vi thủy canh đơn giản cho rèn luyện loài Oải hương lá xẻ (Lavandula dentata L.) in vitro (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Xây dựng quy trình nhân nhanh giống hồng Vân Khôi (Rosa “Souvenir de la malmaison”) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Nhân giống in vitro cây hoa hồng cổ Sapa từ đốt thân (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Xây dựng quy trình nhân giống hoa hồng Nhung bằng kỹ thuật nuôi cấy mô (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sinh lý học thực vật

Bước đầu nghiên cứu phân loại chi Côi (Turpinia Vent.) ở Việt Nam (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thực vật học

Bước đầu nghiên cứu phân loại chi Mật sạ (Meliosma Blume) ở Việt Nam (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thực vật học

Bước đầu nghiên cứu phân loại chi Bần (Sonneratia L. f. 1781) ở Việt Nam (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thực vật học
 

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở