23:23 ICT Thứ tư, 24/04/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến

Xây dựng và sử dụng thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức phần “Sóng ánh sáng” Vật lý 12 nhằm bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học “các định luật Niu-tơn”- Vật lí 10 (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Phát triển tư duy phản biện của học sinh trong tiến trình dạy học giải quyết vấn đề về một số nội dung chương "Từ trường" - Vật lí lớp 11 (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Đánh giá quá trình trong dạy học chương "Chất khí", Vật lí 10 THPT (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Tổ chức dạy học chương "Chất khí", Vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Tổ chức dạy học hợp tác chương “Các định luật bảo toàn”- Vật lý 10 (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Đánh giá quá trình trong dạy học chương "Từ trường" - Vật lí 11 (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Xây dựng và sử dụng mô hình với phần mềm Coach trong dạy học “Các máy điện xoay chiều” -Vật lí 12 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất lên tính chất nhiệt động và đàn hồi của bán dẫn có cấu trúc kim cương bằng phương pháp thống kê mô men (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Rã của Z Boson trong mô hình G(2-2-1) với quark ngoại lại tựa vector (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Rã vi phạm số lepton thế hệ của lepton mang điện ei-> ejγ trong mô hình Zee (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự khuếch tán của tạp chất trong tinh thể Ge (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Lực căng mặt ngoài của ngƣng tụ Bose - Einstein một thành phần trong thống kê chính tắc lớn (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Lực căng mặt ngoài của ngưng tụ Bose - Einstein một thành phần trong thống kê chính tắc (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Nhiệt độ suy biến của dao động biến dạng của mạng tinh thể (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Rã của W Boson trong mô hình G(2-2-1) với quark ngoại lai tựa vector (LVThS-K20)

Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán
 

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở