23:02 EST Thứ sáu, 24/11/2017

Trang chủ » Thư viện trực tuyến

Sử dụng phần mềm Mathematica giải một số bài toán nhiễu loạn (LV02298)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Thế nhiệt động của q-Phonon (LV02255)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán

Sự trộn Ko - Ko trong một số lý thuyết thống nhất (LV02307)

Luận văn Thạc sĩ khoa học vật chất chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán

Quá trình rã Higgs trong mô hình Seesaw (LV02301)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán

Sự trộn lẫn B - B trong lý thuyết thống nhất (LV02308)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán

Một lý thuyết nhiệt động đối với các đại phân tử sinh học (LV02302)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Sử dụng phương pháp biến phân để tìm năng lượng và hàm sóng trong một số bài toán cơ học lượng tử (LV02303)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng lên sự tự khuếch tán trong GE bằng phương pháp thống kê Mômen (LV02254)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán

Về số nút xác định đối với hệ Navier-Stokes hai chiều (LV02294)

Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành: Toán giải tích

Thác triển yếu hàm chỉnh hình trong không gian vô hạn chiều với điều kiện đa thức Leja (LV02265)

Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành: Toán giải tích

Phép biến đổi Stieltjes và áp dụng (LV02262)

Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành: Toán giải tích

Mô hình tự hồi quy vectơ và ứng dụng (LV02264)

Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành: Toán giải tích

Một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình tích phân phi tuyến Volterra - Fredholm loại hai (LV02295)

Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành: Toán giải tích

Các phương pháp hạ thấp cấp phương trình vi phân thường cấp cao (LV02266)

Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành: Toán giải tích

Khung sinh bởi họ B-Spline (LV02263)

Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành: Toán giải tích

Giáo dục phẩm chất nhân ái, khoan dung cho học sinh lớp 12 qua dạy học đọc hiểu các tác phẩm văn xuôi sau năm 1975 (LV02359)

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành: LL& PPDH Bộ môn Văn – Tiếng Việt

Phân lập một số hợp chất từ loài sao biển gai Acanthaster planci ở vùng biển Việt Nam (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Nghiên cứu thành phần hóa học cặn Metanol của loài sao biển đỏ Anthenea aspera (2017)

Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Hóa hữu cơ