20:16 ICT Chủ nhật, 08/12/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến

Vật liệu từ cứng Nanocomposite và một số phương pháp chế tạo (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Dạy học dự án hướng nghiệp nghề bác sĩ (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Phát triển năng lực đề xuất và lựa chọn giải pháp cho học sinh thông qua bài "Khúc xạ ánh sáng" lớp 11 - THPT (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành:Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý

Thiết kế hoạt động STEM với thử thách tạo ra nam châm điện từ pin điện hóa (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua bài "Từ trường" lớp 11 - THPT (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý

Thiết kế bài giảng điện tử dạy học phần Sóng cơ (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Thiết kế hoạt động giáo dục STEM thông qua thử thách làm nến cho học sinh lớp 10 Trung học phổ thông (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề tích hợp "Không khí và sự sống" cho học sinh trung học phổ thông (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Thiết kế bài giảng điện tử dạy học phần Động lực học lớp 10 (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

"Thực hành: khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do" dựa vào hoạt động học tập trải nghiệm cho học sinh lớp 10 THPT (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Thiết kế dạy học chủ đền STEM "Guồng đưa nước lên nương" (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Thiết kế bài giảng điện tử sử dụng trong dạy học phần " Điện tích điện trường" lớp 11 (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Tổ chức hoạt dộng trải nghiệm với chủ đề: "Nốt nhạc trái cây" nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học vật lí

Xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31: Mắt - Vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Vận dụng lí thuyết khảo thí cổ điển để phân tích bài kiểm tra 45 phút tự thiết kế phần Các định luận bảo toàn và chương chất khí, Vật lí 10 THPT (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật Lý

Trải nghiệm và sáng tạo với chủ đề: "Mực dẫn điện" (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Thiết kế dạy học chủ đề STEM " Cối giã gạo bằng sức nước" (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật Lý

Vận dụng lý thuyết khảo thí cổ điển để đánh giá bài kiểm tra một tiết tự thiết kế lớp 10 - Trung học phổ thông (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí
 

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở