23:08 ICT Thứ năm, 22/08/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến

Một số phương pháp và kỹ thuật đếm (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mô hình VaR và ứng dụng trong đo lường rủi ro tỷ giá (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Robust solutions to an uncertain storage loading problem (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Almost sure central limit theorem (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Bảng tìm kiếm (Lookup Table) và ứng dụng (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Thesis title: Skorokhod embedding (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Một số mô hình điều khiển tuyến tính (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Dual linear programming problem and its applications (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Phân tích lớp và ứng dụng (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Tìm hiểu về bài toán ổn định hóa hệ song tuyến tính rời rạc (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

On L1 output - feedback control of positive linear systems (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán ứng dụng

Tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học chủ đề hàm số cho học sinh THPT (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Ứng dụng phần mềm GeoGebra vào dạy học tích cực nội dung “Phép biến hình”, sách giáo khoa hình học lớp 11 (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán
 

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở