22:59 ICT Thứ năm, 22/08/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Khoá luận tốt nghiệp

Thiết kế một số chủ đề đại số và giải tích ở lớp 11 theo hướng phát triển năng lực học sinh (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 10 qua dạy học chủ đề ứng dụng của định lý Vi-et (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Dạy học chuyên đề tọa độ trong mặt phẳng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 10 THPT (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Thiết kế một số chủ đề đại số ở lớp 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Dạy học khái niệm hình học chủ đề “Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng” theo định hướng phát triển năng lực học sinh (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề Tổ hợp - Xác suất cho học sinh lớp 11 (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Phát triển năng lực tư duy cho học sinh THPT qua dạy học phương trình lượng giác (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Thiết kế trò chơi trong dạy học Tổ hợp và xác suất cho học sinh lớp 11 (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Thiết kế bài soạn Đại số lớp 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 11 thông qua việc giải bài tập chủ đề “Phương trình lượng giác " (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Xây dựng hệ thống bài tập chủ đề hàm số lớp 12 nhằm phát triển năng lực mô hình hóa Toán học cho học sinh (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Thiết kế trò chơi trong dạy học phương trình lượng giác (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán