23:25 ICT Thứ năm, 22/08/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Khoá luận tốt nghiệp

Flipped Classroom: Theory and application in teaching “Combinatorics and Probability”, 11th grade textbook (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Dạy học chủ đề thống kê theo hướng phát triển năng lực học sinh lớp 10 THPT (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Thiết kế trò chơi trong dạy học phương trình và hệ phương trình (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Phát triền năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 10 trong dạy học giải phương trình vô tỷ (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Thiết kế trò chơi trong dạy học chủ đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học môn toán

Dạy học khám phá các nội dung về quan hệ song song trong không gian với sự hỗ trợ của phần mềm Cabri 3D (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học toán

GeoGebra và ứng dụng trong một số tình huống dạy học tích cực môn Toán (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học toán

Thiết kế trò chơi trong dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh lớp 10 (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học toán.

Phát triển năng lực sử dụng công cụ và thiết bị học toán trong quá trình dạy học một số yếu tố đại số ở THPT (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Phương pháp dạy học toán

The Euclidean Algorithm and Bézout's Theorem (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hình học

Affine maps and some theorems in plane geometry (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hình học

Azumaya algebras on fields (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hình học

Geodesics (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hình học

Models of hyperbolic geometry (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hình học

Mô đun trên vành Dedekind và vành định giá (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hình học

Ba đường cônic và bài toán quỹ tích (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hình học

Hình lồi trong không gian afin và một số vấn đề liên quan (KLTN-K41)

Khóa luận tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hình học