01:14 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Luận án Tiến sĩ

Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập

Đề xuất một số nội dung và biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học thông qua dự án học tập, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học

Giáo dục kỹ năng học hợp tác cho học sinh lớp 4, 5 qua trò chơi khoa học

Mối quan hệ giữa sự phát triển kĩ năng học hợp tác của học sinh lớp 4, 5 và dạy học khoa học ở tiểu học thông qua trò chơi khoa học. Đề tài khảo sát và tổ chức thực nghiệm tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Long An và Hậu Giang

Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học kiến tạo môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Khảo sát thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học nói chung và thiết kế bài học kiến tạo môn Khoa học trong quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành GDTH ở một số trường sư phạm hiện nay. Đề xuất các biện pháp dạy học và hướng dẫn sinh viên ngành GDTH rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học kiến tạo môn Khoa học

Đồ thị Meta luân hoàn bậc 4

Trình bày các kiến thức cơ bản về đồ thị, đồ thị bắc cầu đỉnh, đồ thị Meta. Tính liên thông, chu trình Hamilton của đồ thị Meta luân hoàn bậc 4.