01:45 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Tin học

Microsoft PowerPoint 2007

Giới thiệu các chức năng soạn thảo cơ bản, định dạng sile, bảng biểu, hình ảnh, âm thanh, trình diễn sile.

Hướng dẫn sử dụng Excel (chương 6)

In bảng tính

Hướng dẫn sử dụng Excel (chương 5)

Chèn hình ảnh đồ thị

Hướng dẫn sử dụng Excel (chương 4)

Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng Excel (chương 2)

Làm việc với bảng tính

Hướng dẫn sử dụng Excel (chương 1)

Giới thiệu Microsoft excel

Ngôn ngữ lập trình C

Tóm tắt bài giảng VHDL

Bài giảng Thiết KếHệThống Số, Phần VHDL

Tóm tắt bài giảng Verilog

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau