01:21 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Toán học

Lý thuyết mở rộng trường và galois

Trình bày khái niệm, đặc số, mở rộng trường và lý thuyết galois.

Giáo trình Toán rời rạc

Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế

Tích phân

Bài giảng Đại số tuyến tính

Đại học Thăng Long

Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính ( chương 4)

Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính ( chương 3)

Bài toán đối ngẫu

Tích phân

Đại số tổ hợp