00:46 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Vật lý

Thế nhiệt động

Tập bài giảng về quang học

Trình bày bản chất của bức xạ điện từ; lưỡng tính hạt, tốc độ, sự phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ, phân cực của ánh sáng; thấu kính, các loại gương, quang sai ở hệ thấu kính, tổng quan về laser và kỹ thuật laser.

Cơ học lượng tử

Trình bày không gian vectơ và toán tử; hệ tiên đề, các toán tử trong cơ học lượng tử. Sự biến đổi theo thời gian, lý thuyết biểu diễn, chuyển động trong trường xuyên tâm, hệ hạt đồng nhất, lý thuyết nhiễu loạn và tán xạ

Quang lượng tử

Ôn tập vật lý

Phần Nhiệt

Tìm hiểu hạt Nơtrinô

Nhiễu xạ ánh sáng

Từ môi

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Giới thiệu lý thuyết biến dạng dẻo vật lý, quy luật biến dạng của vật liệu, tổng hợp thuộc tính dẻo và trợ lực biến dạng của vật liệu.

Cảm ứng điện từ

Định luật Gauss

Điện thế

Thuyết tương đối