01:18 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 1 - Tháng 9/2007

Chemical Constituents of Acanthus Ilicifolius L. and effect on osteoblastic MC3T3E1 cells = Nghiên cứu thành phần hóa học của cây ô rô nước ( acanthus Ilicifolius L.) và hoạt tính kích thích sự phát triển tế bào nguyên bào xương MC3T3E1

Cấu trúc hoá học của dịch chiết metanol của lá cây ô rô nước (Acanthus ilicifolius L. Acanthaceae) được xác định bằng các phương pháp phổ và so sánh với các dữ kiện phổ đã công bố. Hoạt tính kích thích sự phát triển tế bào nguyên bào xương MC3T3E1 đã được thử nghiệm. Hợp chất 2, 3, và 5 (30 M) kích thích đáng kể sự phát triển và biệt hoá tế bào nguyên bào xương (P<0.05). Kết quả này cho thấy lá cây ô rô nước có thể ứng dụng để chống bệnh loãng xương.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bắc Ninh (1997 – 2005)

Bài viết đề cập một số nét khái quát về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bắc Ninh trong những năm từ 1997 đến 2005, qua đó, bước đầu đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế này.

Dao động tử Fermion biến dạng hai tham số p, q

Bài viết thống kê của hệ các dao động tử Fermion biến dạng hai tham số p, q. Trường hợp đặc biệt khi p = q thống kê thu được trở về kết qủa của M.Chaichian. Khi p = q = 1, thu được phân bố thống kê Fermi-Dirac quen thuộc cho hệ đồng nhất các Fermion có spin bán nguyên.

“Lá cỏ” của Walt Whitman

Walt Whitman là nhà thơ lớn của nhân loại. Lá cỏ - tập thơ duy nhất của ông được dịch ra hơn ba mươi thứ tiếng. Whitman là nhà thơ có ảnh hưởng mạnh nhất và là người gây ra nhiều tranh luận nhất trong lịch sử thơ ca Hoa Kỳ. Whitman được miêu tả là “nhà thơ dân chủ”, “nhà thơ của con đường rộng mở nhất trong văn chương Hoa Kỳ”.

Một số đặc tính hóa sinh của Lectin Đậu dao biển (Canavalia maritima Aublet) Việt Nam

Trong bài viết này phân tích Lectin đậu dao biển bị kìm hãm mạnh bởi các loại đường manose, glucose và các dẫn xuất của chúng. Đặc biệt hoạt tính ConM bị kìm hãm mạnh nhất bởi dẫn xuất của các loại đường ở dạng đồng phân methyl -D-manopyranoside.

Một số vấn đề về đổi mới cấu trúc nội dung và phương pháp sách giáo khoa Vật lí

Dựa trên các quan điểm đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở trường phổ thông, trên cơ sở xác định vị trí và chức năng sách giáo khoa (SGK) Vật lí, tác giả nêu lên định hướng đổi mới, đề ra các yêu cầu về đổi mới cấu trúc nội dung và phương pháp, hình thức trình bày, minh họa và ngôn ngữ SGK Vật lí.

Những dấu hiệu hậu hiện đại trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương

Trên thực tế, từ nửa sau thế kỉ XX, nền văn học thế giới chuyển qua giai đoạn hậu hiện đại. Khảo sát tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương từ các phương diện: kiểu cảm quan đời sống đặc thù và những dấu hiệu cách tân nghệ thuật, bài viết nhằm chứng tỏ: văn xuôi Việt Nam sau 1986 có một dòng mạch vận động theo khuynh hướng hậu hiện đại, hoà nhập với tiến trình văn học thế giới.

Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam đương đại

Vấn đề phái tính và văn học nữ tính đến nay vẫn chưa được giới học thuật nước ta quan tâm nhiều dù rất coi trọng. Khảo sát sự thể hiện vấn đề này trong văn học Việt Nam, đặc biệt trong văn học đương đại, bài báo nhấn mạnh những giá trị đặc thù của văn học thời kỳ đổi mới và xem nó như là minh chứng cho tính dân chủ của thời đại ngày nay.

Oxi hóa chọn lọc Phelnol trên hệ xúc tác CuAxe/MCM-41

Vật liệu rây mao quản MCM-41 được tổng hợp bằng phương pháp kết tinh thuỷ nhiệt sử dụng CTAB (cetyltrimethylamonium bromide) làm chất tạo cấu trúc và không sử dụng phụ gia hữu cơ. Sản phẩm được đặc trưng cấu trúc bằng một số phương pháp vật lý: nhiễu xạ tia X (XRD), hấp phụ giải hấp nitơ, ảnh điện tử truyền qua (TEM) và ảnh điện tử quét (SEM). Phổ XRD và ảnh TEM thu được cho thấy vật liệu sau khi nung có cấu trúc MCM-41 chuẩn.