00:45 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 10 - Tháng 3/2010

Biến dạng của dao động mạng tinh thể

Bài báo này xây dựng dao động mạng tinh thể biến dạng cho chuỗi nguyên tử cùng loại, tìm phổ năng lượng của dao động mạng tinh thể biến dạng.

Biểu diễn ma trận của dao động tử điều hòa biến dạng - q

Đề cập đến hai kiểu biến dạng của dao động tử điều hòa. Từ biểu diễn ma trận của các toán tử boson, bằng việc thay thế các số nguyên n thành các q- số chúng tôi thu được biểu diễn ma trận của các toán tử tương ứng. Các đại số biến dạng q sẽ dẫn đến các thống kê biến dạng. Khi các tham số biến dạng thì thống kê biến dạng với q- số sẽ trở về thống kê Bose- Einstein quen thuộc, còn thống kê biến dạng với q- số sẽ trở về thống kê Fermi- Dirac.

Bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước

Trình bày những bước phát triển mới về tư duy lý luận trong việc đề ra và chỉ đạo sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Chiết tách, xác định thành phần hợp chất hóa học trong lá gai xanh tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Trình bày việc chiết tách, xác định thành phần hóa học trong lá gai xanh.Tinh dầu từ lá cây gai xanh thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước

Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà

Bài báo khẳng định dấu ấn thi pháp hậu hiện đại trong tiểu thuyết của ông, đồng thời góp phần khẳng định hậu hiện đại như một khuynh hướng phát triển hội nhập thuận chiều của văn chương Việt Nam với tiến trình văn chương thế giới

Định hướng lựa chọn chuyên ngành trong đào tạo tín chỉ sử dụng luật kết hợp được khai phá bằng thuật toán song song

Nghiên cứu ứng dụng của luật kết hợp phân tích kết quả học tập của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, từ đó tìm ra sự phụ thuộc của các môn học ban đầu vào các môn tự chọn, chuyên ngành học

E-Learning và kiểm tra đánh giá ở các trường đại học đào tạo theo tín chỉ

Phân tích về vai trò của E -Learning với kiểm tra đánh giá và giới thiệu một số công cụ kiểm tra đánh giá có thể sử dụng trong E - Learning để việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở bậc đại học theo học chế tín chỉ.

Lí thuyết của P.Ia.Galpêrin về các bước hình thành hành động trí tuệ và sự phát triển tư duy của học sinh đầu tiểu học

Trình bày khái quát lí thuyết của P.Ia. Galpêrin về năm bước hình thành hành động trí tuệ: Định hướng; hành động vật chất (hay vật chất hoá); hành động với lời nói to; hành động với lời nói thầm; hành động với lời nói bên trong. Ứng dụng lí thuyết này vào việc tổ chức học sinh đầu tiểu học tiếp thu các khái niệm của các môn học, hình thành các hành động học tập, các thao tác tư duy. Trên cơ sở đó, hình thành và phát triển tư duy khoa học cho học sinh

Một số biểu tượng trong thơ Vi Thùy Linh (qua các tập "Khát", "Linh", "Đồng tử")

Phân tích một số biểu tượng phổ biến trong thơ Vi Thuỳ Linh qua các tập Khát, Linh, Đồng tử. Tìm hiểu thơ ca trên cơ sở những biểu tượng thơ là một hướng đi mới mẻ trong quá trình nghiên cứu, thẩm định và giảng dạy thơ ca. Nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn vừa bao quát vừa trọng tâm trọng điểm trong việc nắm bắt tư tưởng chủ đề nội dung của mỗi bài thơ

Nghiên cứu một số chỉ số thể lực của học sinh trường trung học cơ sở Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Các chỉ số sinh học của con người thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, qua một khoảng thời gian nhất định cần phải tổng kết một lần. Bài viết tập trung nghiên cứu một số chỉ số thể lực của học sinh trường THCS Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.