01:31 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 13 - Tháng 12/2010

A prime decomposition algorithm for supercodes = Thuật toán phân tích nguyên tố đối với siêu mã

Siêu mã, một loại mã độ dài thay đổi có nhiều tính chất đặc biệt. Một siêu mã được gọi là nguyên tố nếu nó không thể phân tích thành tích ghép của hai siêu mã khác. Phân tích nguyên tố đối với một siêu mã là phân tích nó thành tích ghép của các siêu mã nguyên tố. Trong bài báo này, một thuật toán phân tích nguyên tố đối với các siêu mã có độ phức tạp tuyến tính đã được đề xuất. Tính duy nhất của việc phân tích một siêu mã thành một tích ghép duy nhất các siêu mã nguyên tố cũng được chứng minh.

Ảnh hưởng của Silicon tới cấu trúc và tính chất của hợp kim nhôm

Trong bài báo này đã nghiên cứu ảnh hưởng của Si tới cấu trúc và tính chất của hợp kim nhôm ADC – 12, A356. Các hợp kim nhôm Si-M1a, Si-M2c,. được chế tạo bằng phương pháp đốt dầu, được nghiên cứu cấu trúc và tính chất thông qua các phép phân tích phổ phát xạ hồ quang, DSC, XRD và phép đo độ cứng. Sau khi ủ nhiệt mẫu, sẽ làm tăng hàm lượng Si hòa tan vào mạng tinh thể hợp kim; đồng thời khi tăng hàm lượng Si dẫn tới hình thành rõ rệt cấu trúc siêu mạng, có ảnh hưởng tốt tới tính chất của các hợp kim nhôm công nghiệp.

Bước đầu tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ Thơ mới

Bài viết hướng sự quan tâm đến những nét đặc trưng của ngôn ngữ Thơ mới với ý nghĩa khẳng định phong cách ngôn ngữ thời đại Thơ mới. Trong tiến trình văn học Việt Nam, Thơ mới (1932 - 1945) được xem là “cuộc cách mạng thi ca chưa từng có trong lịch sử văn học dân tộc”. Song sự đổi mới đó không chỉ đơn giản là chuyện hình thức mà là một sự đổi mới về chất. Cuộc cách mạng trong Thơ mới là kết quả của sự thay đổi về hệ hình tư duy, thay đổi về cảm nhận, về vị trí của chủ thể sáng tạo trong tương quan với thế giới.

Cảm hứng về người lính anh hùng trong Thơ chống Mỹ

Chiến tranh chống đế quốc Mỹ đã đặt đất nước Việt Nam vào một hoàn cảnh gay go khốc liệt, mỗi cá nhân như một tế bào của xã hội đều được phát lộ đến tột cùng những sức mạnh tiềm tàng của mình để đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc. Do yêu cầu cấp bách của thời đại cũng như những xúc cảm tinh thần được hòa quyện trong tư duy sáng tạo của người cầm bút mà cảm hứng anh hùng đã trở thành nguồn cảm hứng thường trực trong thơ chống Mỹ, trước hết đó là nguồn cảm hứng bắt nguồn từ hình tượng người lính.

Giới thiệu một số quan điểm phát triển ngôn ngữ trên thế giới

Quá trình phát triển ngôn ngữ của con người, đặc biệt là ở trẻ em được các nhà tâm lí học ngôn ngữ trên thế giới đã đưa ra rất nhiều học thuyết khác nhau, tác giả bài báogiới thiệu 4 học thuyết cơ bản bàn về quá trình phát triển ngôn ngữ của con người.

Lớp ngôn ngữ thơ hóa trong văn xuôi đương đại Việt Nam

Lớp ngôn ngữ thơ hóa (ngôn ngữ giàu tính thơ) trong văn xuôi đương đại Việt Nam ở bài viết này không nhằm nói tới tác phẩm văn xuôi của những cây bút mà từ tư duy, cảm xúc đến ngôn ngữ luôn nhất quán một phong cách thi vị, trữ tình (hay đậm chất trữ tình) như Đỗ Chu, Nguyễn Ngọc Tư, Trần Thùy Mai, Dạ Ngân.. mà chủ yếu dành nói về các cây bút thường gây ấn tượng mạnh bởi sự gai góc, khinh bạc. Điều này cho thấy những cách tân rất đáng chú ý ở phương diện lời văn nghệ thuật của văn xuôi Việt Nam sau 1986.

Một số kinh nghiệm khi dạy học kiến thức "Hiện tượng cảm ứng điện từ"

Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng phổ biến trong đời sống và kĩ thuật, hiện tượng này ở trường phổ thông được nghiên cứu hai vòng cả ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. Để khắc sâu kiến thức “Hiện tượng cảm ứng điện từ” cho học sinh, tác giả bài báo trao đổi một số kinh nghiệm đã đạt được hiệu quả qua nhiều năm giảng dạy của mình.

Một số kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng Internet

Việc tìm kiếm thông tin trên mạng Internet là rất cần thiết và là nhu cầu tất yếu trong cuộc sống. Mỗi người đều có nhu cầu tìm kiếm riêng, có người tìm kiếm để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, có người tìm kiếm để phục vụ cho công việc kinh doanh, có người lại sử dụng tìm kiếm phục vụ việc giải trí..Để việc tìm kiếm mang lại hiệu quả cao, tác giả bài báo giới thiệu một số kỹ năng tìm kiếm thông tin bằng máy Google.

Nghiên cứu áp dụng dạy học dự án học phần Hiđrocacbon cho sinh viên sư phạm ngành Hóa – Sinh ở trường cao đẳng sư phạm Điên Biên

Học theo dự án là một bài tập tình huống mà người học phải giải quyết bằng các kiến thức theo nội dung bài học, học dự án đặt người học vào tình huống có vấn đề, việc giải quyết vấn đề đó đòi hỏi sự tự lực cao của người học. Khi người học được lựa chọn nội dung hoặc tiểu chủ đề và tự đặt ra vấn đề cần tìm hiểu nghiên cứu, người học sẽ hoàn toàn chủ động tích cực trong việc lập kế hoạch nghiên cứu, tìm kiếm, tổng hợp, xử lí thông tin để giải quyết vấn đề được đặt ra. Bài viết này đề cập đến việc nghiên cứu áp dụng dạy học dự án trong đào tạo sinh viên cao đẳng sư phạm ngành Hóa – Sinh đối với một số nội dung trong học phần Hidrocacbon.

Nghiên cứu phản ứng chịu hạn ở Cà chua qua chỉ số chịu hạn tương đối và hàm lượng Prolin trong điều kiện gây hạn nhân tạo

Phản ứng chịu hạn của hai giống cà chua VL 3000 và Gandeera trong điều kiện gây hạn nhân tạo được đánh giá bằng chỉ số chịu hạn tương đối ở thời kỳ cây non và hàm lượng proline ở thời kỳ ra hoa và thời kỳ quả non. Kết quả cho thấy giống VL 3000 có phản ứng chịu hạn tốt hơn so với giống Gandeera, cụ thể: ở thời kỳ cây non, giống VL 3000 có chỉ số chịu hạn tương đối (Sn) lớn hơn giống Gandeera; ở thời kỳ ra hoa và quả non, hàm lượng proline ở các ô thí nghiệm của hai giống đều tăng và hàm lượng proline của giống VL 3000 tăng cao hơn so với giống Gandeera.