11:43 EDT Thứ ba, 25/06/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 14 - Tháng 3/2011

Về loại hình nội dung tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 đã trở thành đối tượng của rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Nhìn chung, các công trình chủ yếu khám phá những cách tân nghệ thuật của đối tượng này. Đây là hướng thiết thực phù hợp với đặc trưng văn học cũng như những tính năng nghệ thuật của tiểu thuyết. Tuy nhiên, tác phẩm văn học là một chỉnh thể hữu cơ giữa nội dung và hình thức. Bài báo nghiên cứu bản chất loại hình nội dung tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 sẽ mở ra cơ hội đánh giá diện mạo cách tân từ những mối quan hệ căn cốt của văn học với đời sống.

Click để đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết