09:18 EST Thứ hai, 18/02/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 14 - Tháng 3/2011

Tạo động cơ, duy trì hứng thú học tập

Động cơ học tập được xem là thành tố quan trọng cấu thành nên hoạt động dạy học. Chính vì vậy, việc tạo động cơ, duy trì hứng thú học tập cho người học được nhiều nhà giáo dục xem là khâu then chốt, góp phần quyết định đến hiệu quả của hoạt động dạy học. Vậy động cơ học tập là gì? Tại sao phải tạo động cơ học tập cho người học? Tạo động cơ và duy trì hứng thú học tập cho người học như thế nào? Đây là những câu hỏi lớn cần nhiều thời gian và công sức để luận giải. Trong phạm vi bài viết này tác giả mong giải đáp được một phần những thắc mắc nêu trên.

Thực trạng và biện pháp sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học các yếu tố thống kê ở Tiểu học

Bài báo đưa ra thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học về nội dung yếu tố thống kê ở tiểu học; Những thuận lợi và khó khăn của giáo viên đối với dạy học nội dung yếu tố thống kê ở tiểu học; Thực trạng của việc sử dụng phần mềm trong dạy học các yếu tố thống kê ở tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các yếu tố thống kê ở tiểu học, đề xuất một số biện pháp sư phạm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các yếu tố thống kê ở tiểu học nhằm nâng cao chất lượng dạy học toán ở tiểu học.

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương “Điện tích - điện trường” lớp 11

Trong bài báo này, trình bày những ứng dụng của công nghệ thông tin (CNTT) khi dạy học một số đơn vị kiến thức chương “Điện tích - Điện trường” lớp 11 nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Các sản phẩm CNTT sử dụng trong quá trình giảng dạy do tôi sưu tầm và phát triển, giáo viên dễ dàng sử dụng các sản phẩm này và nó có thể làm tài liệu tham khảo cho học sinh.

Ứng dụng phương pháp Newton - Kantorovich giải gần đúng phương trình vi phân thường

Trong bài báo này, trình bày ứng dụng của phương pháp Newton – Kantorovich và chương trình Maple để giải gần đúng phương trình vi phân thường. Phương pháp này cho phép ta tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân thường dưới dạng biểu thức giải tích với tốc độ hội tụ cao.

Về loại hình nội dung tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 đã trở thành đối tượng của rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Nhìn chung, các công trình chủ yếu khám phá những cách tân nghệ thuật của đối tượng này. Đây là hướng thiết thực phù hợp với đặc trưng văn học cũng như những tính năng nghệ thuật của tiểu thuyết. Tuy nhiên, tác phẩm văn học là một chỉnh thể hữu cơ giữa nội dung và hình thức. Bài báo nghiên cứu bản chất loại hình nội dung tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 sẽ mở ra cơ hội đánh giá diện mạo cách tân từ những mối quan hệ căn cốt của văn học với đời sống.

Xây dựng danh mục cây trồng tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo định hướng giáo dục

Trong bài viết này nghiên cứu xây dựng danh lục cho tất cả các loài cây trồng tại khuôn viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 48 loài, được xếp vào 29 họ, 2 ngành: Ngành Hạt trần (Gymnospermatophyta) có 3 họ (Cupressaceae, Cycadaceae và Pinaceae) với 4 loài; ngành Hạt kín (Angiospermatophyta) có 26 họ và 44 loài. Bên cạnh giá trị làm cảnh, có 16 loài cây cho gỗ, 25 loài được sử dụng làm thuốc, 2 loài cho quả ăn được. Ngoài ra, còn một số loài cho nhựa, tinh dầu hoặc dầu béo trong hạt,...
  Trang trước  1 2