00:44 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 19 - Tháng 6/2012

Biến đổi kinh tế ở làng Đồng Kỵ (Từ Sơn - Bắc Ninh) trong hơn hai thập kỷ đổi mới

Nghiên cứu về sự biến đổi kinh tế ở các làng xã Việt Nam trong thời kỳ đổi mới ở góc độ lịch sử vẫn chưa được giới chuyên môn quan tâm đúng mức.Qua khảo sát về làng Đồng Kỵ (nay là phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), bài báo tập trung làm rõ sự chuyển biến kinh tế ở địa phương này trong hơn 2 thập kỷ đổi mới vừa qua, từ đó, rút ra những đặc điểm và xu hướng biến đổi kinh tế của một làng nghề nổi tiếng.

Bồi dưỡng cho sinh viên tính tích cực, chủ động trong quá trình tự học môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc bồi dưỡng cho sinh viên tính tích cực, chủ độn g trong quá trình tự học. Bồi dưỡng tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập của sinh viên hiện nay là một yêu cầu có tính tất yếu của quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Giáo viên cần bồi dưỡng cho sinh viên tính tích cực, chủ động và sáng tạo không chỉ trong quá trình học trên lớp, mà điều quan trọng là ở quá trình tự học, đây là quá trình sinh viên tự giác học tập mà không có mặt giảng viên.

Cấu tạo một cuốn sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông ở bang Nordrhein Westfalen (CHLB Đức) - một kinh nghiệm cho việc đổi mới sách giáo khoa Lịch sử ở Việt Nam

Sách giáo khoa Lịch sử của học sinh Trung học phổ thông ở bang Nordrhein Westfalen – CHLB Đức được biên soạn hài hòa giữa nội dung và hình thức. Trong đó, cấu tạo của sách có nhiều điểm độc đáo, khác với Sách giáo khoa Lịch sử ở Việt Nam. Hình ảnh, bản đồ.. được đưa vào nhiều nhằm tăng tính trực quan cho bài học. Bài luận cuối mỗi chương đòi hỏi học sinh cần có hiểu biết tổng hợp. Đặc biệt, phần hướng dẫn cách học chứa nhiều nội dung sư phạm hỗ trợ việc học tập của học sinh.

Cơ sở tâm lí học của một số cách tiếp cận giáo dục giá trị ở trường phổ thông

Bài báo phân tích cơ sở Tâm lí học của một số cách tiếp cận giáo dục giá trị, đồng thời, nêu lên một số yêu cầu trong quá trình nghiên cứu giáo dục giá trị từ góc độ Tâm lí học.

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chi nam cho việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam

Bài báo đi sâu phân tích các quan điểm giáo dục của C.Mác – Ph.Ăngghen – V.I. Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong cải cách và đổi mới nền giáo dục của các nước trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là một phạm trù lý luận có ý nghĩa thực tiễn trong việc xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân. Chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục không chỉ là ánh sáng soi đường, kim chỉ nam cho chiến lược phát triển con người, phát triển giáo dục ở Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua, mà còn là định hướng cơ bản đối với việc đổi mới, chấn hưng và phát triển nền giáo dục Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

Dạy học tích hợp và ứng dụng trong đào tạo nghề tại Việt Nam

Bài viết này làm rõ hơn về quá trình tổ chức dạy học tích hợp trong đào tạo nghề nhằm hình thành năng lực thực hiện của người học, giúp cho người học đạt được kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp đúng với mục tiêu đào tạo và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Đánh giá sự phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương trong xu thế hội nhập

Trong xu thế hội nhập hiện nay, đa số các quốc gia đều lựa chọn phát triển ngành kinh tế theo xu hướng mở, đây đang được xem như đòn bẩy của quá trình phát triển công nghiệp. Đánh giá quá trình phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương để thấy rõ sức cạnh tranh của công nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế chung của cả nước, từ đó, đưa ra những chiến lược phù hợp để công nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững là cần thiết.

Định hướng đổi mới chương trình môn học giáo dục thể chất cho sinh viên ngành sư phạm mầm non trường ĐHSP Hà Nội 2 theo hướng đào tạo nghề

Trong bài báo này, tác giả đề xuất việc điều chỉnh chương trình phù hợp và cân đối, đảm bảo giải quyết hai nhiệm vụ phát triển thể lực cho sinh viên và trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành chương trình môn học Giáo dục Thể chất, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục Thể chất trong nhà trường Mầm non nói chung và trong đào tạo giáo viên ngành Sư phạm Mầm non ở trường ĐHSP Hà Nội 2 nói riêng.

Giọng điệu trong truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh

Giọng điệu trong truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh khi miêu tả các nhân vật của mình rất độc đáo, với nhiều sắc thái khác nhau. Với những chất giọng đặc trưng, nhà văn đã hướng cho nhân vật của mình cách nhìn đời, nhìn người, nhìn mọi vấn đề trong cuộc sống ở góc nhìn rất riêng - góc nhìn ở độ tuổi “khi người ta trẻ”.

Hải Dương với vấn đề an ninh lương thực

An ninh lương thực đang là vấn đề nóng bỏng của thế giới. Đối với Việt Nam, dù đang dư thừa gạo xuất khẩu và chỉ chịu một phần hiệu ứng của tình trạng trên song cũng cần coi đây là lời nhắc nhở nghiêm túc bởi vì an ninh lương thực đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Bài báo này tập trung vào vấn đề an ninh lương thực của Hải Dương, một tỉnh nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.