00:46 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 20 - Tháng 8/2012

Dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Nghiệp vụ là công việc chuyên môn của một nghề nhất định. Nghiệp vụ sư phạm là các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh của nhà giáo. Tuy nhiên, việc dạy học nghiệp vụ sư phạm hiện nay còn nhiều bất cập. Sinh viên ra trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giáo dục hiện nay. Bài viết này giới thiệu về khả năng áp dụng nghiên cứu trường hợp trong đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên

Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức sau khóa học

Đánh giá là một phần không thể thiếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đặc biệt là đánh giá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng sau mỗi khóa học. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nói đến chất lượng là nói đến kết quả và hiệu quả của cả quá trình từ nhận thức đến tư duy và hành động của mỗi người. Sản phẩm của đào tạo, bồi dưỡng chính là chất lượng của đào tạo, bồi dưỡng

Đặc điểm trao đổi nước của một số giống cà chua (Lycopersicon Esculentummill) có năng suất khác nhau

Nghiên cứu đặc điểm trao đổi nước của các giống cà chua có năng suất khác nhau: sử dụng 4 giống cà chua BM199; HT7; HT42; MV1 do Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm rau quả Gia Lâm cung cấp.

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho các cơ sở đào tạo nghề ở Việt Nam

Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề (CSDN), chúng ta đã triển khai xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo mô đun, đã phát triển đội ngũ giáo viên thông qua việc b ồi dưỡng kỹ năng tổ chức, giảng dạy theo mô đun. Bài báo phân tích và làm rõ mục tiêu, nội dung và cách thức tiến hành phối hợp trong đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp

Hình thành kiến thức mới cho học sinh lớp 10 THPT bài cơ năng bằng giải bài tập

Bài viết phân tích, hình thành kiến thức mới cho học sinh bài Cơ năng (SGK Vật lí 10) THPT. Do học sinh đã biết được về thế năng và động năng của vật từ các bài trước, nên việc nghiên cứu sự biến đổi qua lại giữa hai dạng năng lượng này dẫn tới một kiến thức có tính khái quát cao:Định luật bảo toàn cơ năng. Biểu hiện riêng của Định luật bảo toàn năng lượng này được rút ra qua hai bài tập ứng với hai trường hợp sau: Trường hợp trọng lực và Trường hợp được đàn hồi.

Lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2

Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn…,tác giả đã lựa chọn được 6 giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ĐHSP Hà Nội 2), t ừ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo chung của nhà trường

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ủ lên tính chất từ của nam châm đàn hồi (Nd,Pr)-Nb-Fe-B

Nam châm vĩnh cửu (Nd,Pr)-Nb-Fe-B dựa trên hiệu ứng tương tác trao đổi đàn hồi giữa pha từ cứng ((Nd,Pr)2Fe14B) và pha từ mềm (-Fe, Fe3B) ở kích thước nanomet được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng bởi nó có thể cho tích năng lượng (BH)max lớn. Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ủ nhiệt lên tính chất từ của hai hệ mẫu Nd2Pr2Nb1,5Fe78B16,5và Nd10,5Nb1,5Fe82B6 chế tạo bằng phương pháp phun băng nguội nhanh và sau đó ủ nhiệt.

Nghiên cứu tổng hợp một số Chalcone thuộc dãy 2’,4’- Dihydroxychalcone sử dụng năng lượng vi sóng

Chalcone là một lớp chất màu tồn tại trong tự nhiên với rất nhiều hoạt tính sinh học đáng quí.Trong bài báo này, dãy 2’,4’-dihydroxychalcone cũng được tổng hợp theo qui trình phản ứng ngưng tụ Claisen – Schmidt giữa 2,4-dihydroxy- acetophenone với các dẫn xuất benzaldehyde thích hợp sử dụng xúc tác Ba(OH)2.8H2O trong dung môi methanol nhưng có sử dụng năng lượng vi sóng. Kết quả đã chỉ ra đây là phương pháp rất hiệu quả, hiệu suất phản ứng cải thiện đáng kể và đặc biệt thời gian phản ứng cũng rất nhanh.

Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy học bài "lăng kính" (Vật lí 11 - nâng cao)

Bài báo trình bày qui trình xây dựng phần mềm, kết quả xây dựng phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy học bài “Lăng kính”.

Phương pháp nghiên cứu quan hệ hàm số của các đại lượng vật lý ở trường trung học phổ thông

Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu mối quan hệ hàm số của các đại lượng vật lý trong trường trung học phổ trông, vị trí của mô hình toán học “hàm số” trong chu trình nhận thức thế giới vật chất.