01:18 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 21 - Tháng 10/2012

Ảnh hưởng của thời gian mạ tới tính chất từ và tỷ số MIr của dây hai lớp CoP hệ thủy tinh có hiệu ứng GMI (từ tổng trở khổng lồ) được chế tạo bằng phương pháp mạ hóa học

Vật liệu hệ dây cách điện/ vật liệu từ mềm có hiệu ứng từ tổng trở khổng lồ GMI (Giant magneto Impedance) được chế tạo bằng phương pháp mạ hóa học có được những ưu điểm vượt trội so với những phương pháp khác như nguội nhanh, bốc bay … Ở bài báo này, trình bàynhững ảnh hưởng của thời gian mạ tới tính chất từ và tỷ số MIr của dây hai lớp/CoP hệ thủy tinh có hiệu ứng GMI (từ tổng trở khổng lồ) được chế tạo bằng phương pháp mạ hóa học.

Ba nhân vật chính trong tập truyện Kính vạn hoa của tác giả Nguyễn Nhật Ánh

“Kính vạn hoa” là tập truyện dài của tác giả Nguyễn Nhật Ánh viết cho trẻ thơ, tập truyện xoay quanh cuộc sống, mối quan hệ của ba nhân vật chính là Quý Ròm, Nhỏ Hạnh và Tiểu Long. Tác giả đã định hướng cho tập truyện của mình theo bốn chủ đề: tình cảm gia đình, xã hội (gồm 17 truyện); phiêu lưu, trinh thám (gồm 11 truyện); trường lớp bạn bè (gồm 16 truyện); rung động tuổi mới lớn (gồm 9 truyện).

Bối cảnh thời đại và những yêu cầu đặt ra đối với người giáo viên phổ thông hiện nay

Trong bài báo này, tác giả đã trình bày, phân tích ngắn gọn những đặc điểm nổi bật của thời đại hiện nay trên bốn phương diện: cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại; nền kinh tế tri thức; các năng lực của thời đại mới; bốn trụ cột giáo dục trong thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó nêu ra định hướng 8 điểm về những năng lực cần yếu của người giáo viên phổ thông hiện nay.

Dạy học dựa vào tương tác theo kiểu phương pháp dạy học làm mẫu - tái tạo

Bài viết này đề xuất mô hình dạy học theo kiểu làm mẫu - tái tạo (đây là kiểu PPDH đặc trưng của kiểu học tập bằng sao chép, bắt chước), nhưng nó được thiết kế dựa theo nguyên tắc cốt lõi của quan điểm SPTT.

Dạy tập làm văn cho học sinh dân tộc H’mông ở Lào Cai

Dạy học Tập làm văn theo quan điểm giao tiếp tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào hoạt động giao tiếp, học trong giao tiếp, bằng giao tiếp và để giao tiếp, qua đó, sẽ nâng cao chất lượng môn học đồng thời phát triển toàn diện kĩ năng sống cho học sinh

Đánh giá thực trạng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục thể chất của giáo viên trong các trường mầm non

Bài báo đưa ra thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất cho đội ngũ giáo viên mầm non trong công cuộc đổi mới đào tạo giáo viên của các nhà trường Sư phạm hiện nay.

Giọng điệu bình luận triết lý trong truyện thơ nôm và truyện kiều

Bài viết khảo sát một kiểu giọng điệu nghệ thuật tiêu biểu: bình luận triết lý. Qua những nội dung thế sự, nội dung tôn giáo, nội dung tư tưởng, nội dung đạo đức, người trần thuật/ tác giả truyện thơ Nôm, Truyện Kiều thể hiện sự nghiệm sinh sâu sắc. Chân dung cuộc sống, xã hội, chân dung nhân vật bộc lộ khá rõ trong những lời bình luận.

Kiểu nhân vật xấu xa trong truyện cổ tích sinh hoạt của người Việt

Hệ thống nhân vật trong truyện cổ tích sinh hoạt người Việt khá phong phú và đa dạng. Việc đưa ra các kiểu loại nhân vật chính trong tiểu loại truyện cổ tích sinh hoạt đã được rất nhiều nhà nghiên cứu văn học dân gian đề cập đến trong các bài viết hoặc các công trình nghiên cứu. Nhân vật xấu xa là một trong bốn kiểu nhân vật chính của tiểu loại truyện cổ tích sinh hoạt người Việt. Trong giới hạn bài viết tác giả đi vào tìm hiểu một kiểu nhân vật liên quan đến vấn đề đạo đức trong xã hội xưa đó là kiểu nhân vật xấu xa

Khảo sát hệ dao động tử điều hòa phi tuyến tính bằng lý thuyết biến dạng

Trong bài báo này đã nghiên cứu nội dung vật lý của các dao động tử điều hòa biến dạng - q. Hamiltonian và phổ năng lượng của dao động tử điều hòa biến dạng - q đã thu được; Kết quả đó đã chỉ ra rằng dao động tử điều hòa biến dạng - q như là dao động phi tuyến. Kết quả thu được nội năng, nhiệt dung mol của hệ các dao động tử điều hòa biến dạng - q.

Một số dạng lập luận trong câu ghép (trên cứ liệu văn Nam Cao)

Bài báo tìm hiểu và phân tích một số dạng lập luận tiêu biểu trong câu ghép (trên nguồn ngữ liệu là văn Nam Cao), từ đó minh họa cho các dạng lập luận trong câu ghép tiếng Việt.