00:44 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 26 - Tháng 8/2013

Biểu tượng người kĩ nữ trong thơ mới

Bài viết đã giải mã một biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong phong trào Thơ mới, đó là biểu tượng người kĩ nữ. Hình ảnh người kĩ nữ đã từng xuất hiện nhiều trong thơ của tiền nhân, nhưng chỉ đến phong trào Thơ mới, dưới cảm quan đô thị và tư duy phân tích, nó mới được nâng lên thành một biểu tượng nghệ thuật đích th ực, vừa có nét kế thừa thơ xưa, vừa có những đổi mới mang dấu ấn thời đại.

Chủ thể thẩm mĩ và điểm nhìn không thời gian nghệ thuật trong Thu vịnh của Nguyễn Khuyến

Giải mã điểm nhìn không - thời gian của "Thu vịnh" cũng là một cách tiếp nhận gợi nhiều suy ngẫm về mối liên hệ giữa chủ thể thẩm mĩ và cảm thức thẩm mĩ trong một văn bản nghệ thuật. Tác phẩm là một bức tranh thu hoàn chỉnh trong chùm thơ thu của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Đây là bài thơ Nôm Đường luật hài hoà giữa yếu tố Nôm và yếu tố Đường luật với nghệ thuật xử lí không - thời gian theo lối tản điểm một đặc trưng của thi pháp không gian thời gian nghệ thuật Đường thi.

Kết cấu dán ghép trong Thiên sứ của Phạm Thị Hoài

Bài viết trình bày lối tư duy phân mảnh - hệ quả của cảm quan hậu hiện đại. Lối tư duy ấy đưa đến một kết cấu dán ghép độc đáo trong các tiểu thuyết của Phạm Thị Hoài, tiêu biểu là "Thiên sứ".

Tục kết chạ, kết bạn trong lễ hội vùng quan họ Bắc Ninh

Bắc Ninh - Kinh Bắc, vùng đất địa linh nhân kiệt, là nơi nổi tiếng với những truyền thống văn hoá lâu đời, có giá trị nhân văn sâu sắc. Bài viết nghiên cứu tục kết chạ, kết bạn giữa các làng quan họ - là một bộ phận quan trọng trong việc nghiên cứu toàn bộ sinh hoạt cộng đồng làng xã của người Việt nói chung và người Bắc Ninh nói riêng. Nó là cơ sở để tạo nên tinh thần cộng đồng làng xã, cộng đồng dân tộc.

Vấn đề quản lí nhà trường Cao đẳng theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức

Bài viết đề xuất quan niệm khoa học về tiếp cận văn hoá tổ chức trong quản lí trường cao đẳng, trên các phương diện: bản chất, giá trị, cấu trúc, đặc điểm và phương hướng xúc tiến quản lí trường cao đẳng theo tiếp cận này.

Phát triển kĩ năng phân tích nội dung chương trình cho giáo viên tiểu học thông qua việc dạy học các nội dung về số tự nhiên

Kĩ năng phân tích nội dung chương trình giúp giáo viên Tiểu học có thể xác định đúng các mục tiêu, các nội dung cơ bản, trọng tâm của chương trình và tạo ra các bài giảng, các hoạt động dạy học hay, hấp dẫn với học sinh. Nội dung bài báo đã nêu ra các biện pháp để rèn luyện và phát triển tốt kĩ năng này cho giáo viên, đặc biệt thông qua nội dung dạy học số tự nhiên.

Vấn đề rèn luyện kĩ năng quan sát học sinh trong đào tạo giáo viên tiểu học

Kĩ năng quan sát học sinh như một trong những kĩ năng nghề nghiệp của nhà giáo là yếu tố quan trọng quyết định tính chuyên nghiệp của họ. Kĩ năng này là kĩ năng nghiên cứu, giúp nhà giáo điều chỉnh thiết kế và hành vi dạy học, phát triển nghề nghiệp. Những vấn đề này còn ít được nghiên cứu chuyên biệt. Bài viết thảo luận một vài khía cạnh của kĩ năng quan sát và việc đào tạo kĩ năng này ở trường sư phạm tiểu học. Kĩ năng đó là gì? Cấu trúc của nó ra sao? Cách đào tạo kĩ năng này thế nào?

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chất lượng giảng viên trong trường Đại học

Bài viết đề cập đến hoạt động NCKH của giảng viên, thực trạng chất lượng giảng viên ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và đề xuất hướng giải quyết nâng cao chất lượng giảng viên trong trường đại học.

Nhận diện về trường hợp và nghuên cứu trường hợp trong dạy học

Bài viết này giới thiệu một cách tiếp cận và nhận diện đầy đủ hơn về nghiên cứu trường hợp như là một chiến lược dạy học hay kiểu dạy học có thể sử dụng trong các trường đại học, cao đẳng để từ đó có thể áp dụng những kinh nghiệm này trong việc dạy học ở trường phổ thông.

Dạy học hợp tác qua mạng ở Đại học

Bài viết đánh giá lợi ích của việc tổ chức dạy học hợp tác qua mạng ở Đại học nhằm thay đổi (đa dạng) hình thức dạy - học. Tổ chức dạy học theo hình thức dạy - học mới sẽ tạo điều kiện cho người học có điều kiện hoạt động, thực hành, thảo luận, giao lưu, công bố, chia sẻ thông tin... nhiều hơn (người học thực hiện các nhiệm vụ học tập theo nhóm) với sự kiểm soát và trợ giúp hợp lí từ người dạy.