00:45 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 28 - Tháng 12/2013

Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến huỳnh quang diệp lục, hàm lượng prolin và tương quan của chúng ở cây đậu tương

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến hàm lượng prolin, các chỉ số huỳnh quang diệp lục và mối tương quan giữa chúng ở cây đậu tương (ĐT22, DT84, ĐVN14)

Bàn thêm về quan niệm thơ ca của Cao Bá Quát

Bài viết có sự kế thừa, bổ sung và chú ý đến những quan niệm tạo nên sự cách tân trong thơ chữ Hán Cao Bá Quát. Tư tưởng chính ảnh hưởng đến sự cách tân thơ chữ Hán Cao Bá Quát là thuyết "tính linh". Cao Bá Quát ảnh hưởng thuyết "tính linh" thời Minh Thanh,

Chiến tranh bảy năm (1756 - 1763) bước ngoặt quyết định trong quan hệ giữa Anh và Pháp thế kỷ XVIII

Chiến tranh Bảy năm (1756 - 1763) lôi kéo rất nhiều nước châu Âu tham gia được xem là vụ xung đột toàn châu Âu cuối cùng xảy ra trước Đại cách mạng tư sản Pháp. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, quyết đị nh tình trạng phân bố lực lượng quốc tế tồn tại trong suốt thời gian cách mạng Pháp, sau đó tình trạng này vẫn tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài của thế kỷ XIX

Dạy học hợp tác qua mạng bằng công cụ Google.Groups ở Đại học

Bài viết này giới thiệu cách thức sử dụng Google.groups hỗ trợ dạy học hợp tác. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin giúp cho con người có được những công cụ, môi trường làm việc mà trước đây không thể thực hiện được. Dựa trên sự kết hợp giữa nền tảng sư phạm và các ứng dụng CNTT, nhiều hình thức học tập mới ra đời trong đó có dạy học hợp tác qua mạng. Có nhiều công cụ, môi trường hỗ trợ hoạt động dạy học hợp tác qua mạng, tiếp theo bài viết tổng quan về dạy học hợp tác qua mạng

Du lịch Mice ở Châu cơ hội và thách thức

Bài báo phân tích trong nhiều loại hình du lịch đang phát triển, du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị ,hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện) đã tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho ngành du lịch ở các nước Châu Á. Sự tăng trưởng, bùng nổ về sản phẩm du lịch mới đồng nghĩa với sự gia tăng của những khó khăn, thử thách, nhưng đó cũng là chìa khoá vàng mở ra sự phát triển kinh tế quốc gia và sự hợp tác lớn mạnh trên toàn khu vực. Với hình thức du lị ch kết kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện đã tạo ta nhiều cơ hội về việc làm, phát triển thương mại thế giới

Độc thoại nội tâm trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh

Tìm hiểu cách thức thể hiện ngôn ngữ độc thoại nội tâm và hiệu quả của chúng trong văn bản nghệ thuật là hướng đi cần thiết, qua đó, người viết không chỉ làm rõ đặc điểm nhân vật, khẳng định phong cách tác giả mà còn giúp người đọc tiếp cận sâu sắc giá trị tác phẩm

Hiệu quả tác động của phóng xạ Gamma trong công tác chọn tạo giống lúa cao sản và chất lượng

Trình bày việc sử dụng phương pháp "Đột biến thực nghiệm" thông qua chiếu xạ tia y (nguồn Co60 lên hạt lai F1 ở trạng thái hạt khô). Từ những vật liệu khởi đầu này, chúng tôi sẽ phân lập và triển khai chọn lọc những cá thể đột biến có giá trị, để sau đó làm thuần hoá nhanh chúng thành những giống lúa mới có chất lượng thương phẩm cao đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu bức bách của thực tế sản xuất nông nghiệp hàng hoá hiện nay tại các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc

Mô hình dữ liệu dạng khối mờ

Bài báo này đưa ra khái niệm về "khối mờ", "lược đồ khối mờ", "các phép toán trên khối mờ", "các đại số quan hệ trên khối mờ"

Mối quan hệ văn học văn hóa và sức sống văn hóa Việt trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh

Văn học là một bộ phận của văn hoá, là nơi lưu giữ, bảo tồn và minh chứng sức sống văn hoá dân tộc. Tâm hồn và tính cách dân tộc Việt Nam, cùng với lịch sử đất nước Việt Nam được thể hiện qua chính tác phẩm văn học Việt Nam. Điều này được thể hiện khá điển hình qua diễn ngôn tự sự lịch sử văn hoá của Nguyễn Xuân Khánh

Một số sai lầm thường gặp của sinh viên khi sử dụng phép chứng minh phân tích và tổng hợp

Báo báo trình bày một số sai lầm thường gặp của sinh viên khi sử dụng các phép chứng minh phân tích và tổng hợp, nguyên nhân dẫn đến sai lầm và biện pháp khắc phục những sai lầm đó