00:45 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 29 - Tháng 2/2014

Bức tranh dịch thuật tác phẩm của M.Sholokhov ở Việt Nam từ sau 1975 đến nay

Phân tích và đưa ra cái nhìn tổng quát về bức tranh dịch thuật các tác phẩm của nhà văn M. Shôlôkhôp ở Việt Nam giai đoạn từ sau 1975 đến nay. Con đường dài chinh phục độc giả Việt Nam của M. Shôlôkhôp được chia làm nhiều chặng. Từ năm 1945 đến nay việc dịch và xuất bản các tác phẩm của ông không phải lúc nào cũng xuôn xẻ. Có những giai đoạn xuất hiện lẻ tẻ (1945 - 1954), có giai đoạn hoàng kim (1957 - 1967; 1983 - 1987), có những giai đoạn hoàn toàn vắng bóng (1968 - 1973; 1977 - 1982; 1987 - 1992), và sự trở lại (1996 - 2012)

Chuyển biến trong quan niệm nghệ thuật về con người của L.N. Tônxtôi giai đoạn sau những năm 1880

Bài báo trình bày quan niệm nghệ thuật về con người của nhà văn được phát biểu trong nhiều bài văn chính luận, nghị luận nghệ thuật, cũng như trong thư từ, nhật ký hàng ngày của ông. Những phát ngôn này không chỉ được Tônxtôi tâm niệm, tuyên bố, mà còn được thể hiện sinh động trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật của nhà văn.

Đặc điểm phân loại chi đuôi phượng (Rhaphidophora Hassk.) ở Việt Nam

Phân tích các đặc điểm hình thái, bài báo cung cấp các thông tin tóm tắt về phân bố, sinh thái và giá trị tài nguyên của chi này ở Việt Nam. Chi Đuôi phượng (Rhaphidophora Hassk.) thuộc họ Ráy (Araceae) có 95 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Giá trị văn hóa Việt trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh

Từ 1986 đến nay, đặc biệt là những năm đầu thế kỷ XXI này, việc giao lưu và hội nhập đang đặt ra bức thiết vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã tham góp một tiếng nói khả dụng nhằm khẳng định các giá trị văn hóa Việt thông qua bộ ba tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly (2000), Mẫu Thượng Ngàn (2006) và Đội gạo lên chùa (2011).

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên - một số nội dung cơ bản

Bài báo nêu lên ý nghĩa về chủ nghĩa yêu nước - một giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, bền vững của dân tộc Việt Nam. Do đó cần chú trọng đến việc bồi dưỡng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên, giúp họ hình thành, phát triển các phẩm chất, nhân cách của một công dân có tinh thần yêu nước để góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Khó khăn về học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ

Bài viết này đề cập đến những khó khăn của sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong học tập theo hệ thống tín chỉ. Trên cơ sở đó, bài báo đề cập đến các biện pháp vượt qua khó khăn nhờ đó cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Một số biện pháp dạy học phương trình lượng giác theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề

Bái báo đề cập đến việc vận dụng PPDH PH và GQVĐ vào DH Toán, thể hiện thông qua một số biện pháp cụ thể đối với nội dung “Phương trình lượng giác” ở trường trung học phổ thông

Nội dung và phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non

Bài báo bàn đến vấn đề giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non. Trong đó chủ trương làm rõ bản chất và đặc trưng của hành vi văn hóa, đặc điểm sự phát triển hành vi văn hóa của trẻ ở độ tuổi mầm non. Trên cơ sở đó, đề xuất nội dung và phương pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ.

Nghiên cứu chế tạo màng AlN bằng phương pháp phún xạ phản ứng DC và khảo sát tính chất điện của màng

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu chế tạo màng mỏng AlN bằng phương pháp phún xạ phản ứng sử dụng bia nhôm nguyên chất và khí phản ứng Nitơ trên đế Si(100) với lớp lót là vật liệu Platin. Định hướng tinh thể và tính chất điện của màng mỏng AlN phụ thuộc vào các thông số công nghệ phún xạ như nhiệt độ đế, công suất phún xạ một chiều. Cấu trúc tinh thể của màng sẽ được khảo sát bởi phổ nhiễu xạ tia X (XRD), hằng số điện môi của màng được khảo sát bởi phương pháp phổ trở kháng phức (CIS).

Nghiên cứu một số chỉ tiêu nhân trắc của học sinh trường THCS Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu được tiến hành trên học sinh (nam, nữ) trường THCS Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, ở các độ tuổi từ 12 đến 15. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều cao đứng, trọng lượng cơ thể và một số chỉ tiêu khác của họ tốt hơn những học sinh cùng lứa tuổi trong “Hằng số sinh học người Việt Nam” (1975), các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 - thế kỷ XX và cao hơn so với một số nghiên cứu cùng lĩnh vực trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến năm 2000.