01:09 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 31 - Tháng 6/2014

Chế tạo và tính chất điện hóa của bột LiMn2O4 làm vật liệu điện cực catốt cho Pin Li-Ion

Bài viết giới thiệu về bột LiMn2O4 cấu trúc spinen được tổng hợp bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Cấu trúc tinh thể, hình thái, kích thước hạt của vật liệu sau chế tạo được xác định bằng các phép đo nhiễu xạ tia X (XRD) và hiển vi điện tử quét (SEM). Các tính chất điện hóa của vật liệu được xác định bằng các phép đo phổ điện thế quét vòng và dòng không đổi (V -A). Kết quả cho thấy vật liệu chế tạo được có khả năng tiêm/thoát ion liti cao tại nhiệt độ phòng. Hỗn hợp chế tạo được hoàn toàn có thể sử dụng làm vật liệu điện cực catốt cho pin Li-ion

Diễn ngôn nữ quyền trong văn học Việt Nam 1945 -1975 nhìn từ trường hợp Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi

Bài viết tập trung phân tích diễn ngôn nữ quyền trong Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi) như một lát cắt lịch sử. Cách tiếp cận này không nêu ra các dấu hiệu biểu hiện tư tưởng nữ quyền một cách chung chung mà cố gắng phát hiện cơ chế quyền lực,“hệ hình tri thức”, các mã tư tưởng hệ… đã chi phối như thế nào đến phương thức thể hiện tư tưởng nữ quyền trong Người mẹ cầm súng nói riêng và văn học 1945 - 1975 nói chung

Đánh giá ảnh hưởng của thời điểm phun thuốc hóa học đến sự hình thành hạt và các yếu tố cấu thành năng suất lúa

Bài viết trình bày về thời điểm phun thuốc hóa học (Kinalux 25EC, Comite 73EC và Nissorun 5EC) trong ngày vào giai đoạn lúa trỗ (5 - 10%) có ảnh hưởng khác nhau đến sự hình thành hạt và các yếu tố cấu thành năng suất.

Đánh giá năng lực tư duy của học sinh trong dạy học phần di truyền học, Sinh học 12 - THPT

Bài báo trình bày một số vấn đề lý luận về đánh giá năng lực tư duy, đồng thời minh họa một số công cụ cụ thể có thể sử dụng để đánh giá năng lực tư duy của học sinh trong dạy học phần Di truyền học, Sinh học 12 - THPT.

Kiến thức, thực hành nuôi dưỡng trẻ dưới 24 tháng tuổi của các bà mẹ tại xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Bài viết tập trung tìm hiểu về kiến thức, thực hành nuôi dưỡng trẻ dưới 24 tháng tuổi của các bà mẹ ở xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang từ đó đề xuất giải pháp góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ ở điều kiện cụ thể của địa phương. Tỷ lệ trẻ dưới 24 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng ở An Bá, Sơn Động, Bắc Giang là: 12,6% (thể nhẹ cân) và 24,40% (thể thấp còi)

Kỹ năng dạy học toán ở tiểu học hiện nay

Bài báo đề xuất những kỹ năng dạy học toán cơ bản của Giáo viên tiểu học để từ đó có những biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn việc học tập, rèn luyện và giảng dạy nhằm năng cao kỹ năng dạy học Toán cho GVTH

Khó khăn tâm lý trong thái độ, hành vi thực hiện nền nếp học tập của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Bài viết phân tích một số khó khăn tâm lý trong thái độ và hành vi thực hiện nền nếp học tập của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong quá trình học tập ở trường tiểu học. Ở mỗi nhóm kỹ năng các em đều có biểu hiện cụ thể về những khó khăn, thách phải vượt qua. Mức độ khó khăn của từng biểu hiện có sự khác nhau nhưng lại tác động, chi phối nhau làm ảnh hưởng xấu đến kết quả học học tập và các hoạt động khác trong cuộc sống của các em

Nghiên cứu xác định các nguyên tố bằng ICP-MS sau khi tách Zirconi khỏi chúng trong môi trường HCl có các muối Kali, Amoni bằng phương pháp chiết với D2EHPA/IP

Bài báo chỉ ra các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các muối của Kali, Amoni đến hiệu suất chiết của Zr(IV) và các nguyên tố khác bằng t ác nhân D2EHPA trong IP. Kết quả cho thấy, khi sử dụng tác nhân D2EHPA 10-3M/IP, qua 6 - 8 bậc chiết và giải chiết với môi trường HCl 0,3M có các muối KCl, K2SO4, NH4NO3, NH 4Ac 0,005M, đã tách được (95 -100%) hầu hết các tạp chất và lượng Zr(IV) còn lại trong pha nước chỉ là 25 - 30% sẽ không gây ảnh hưởng đến phép xác định các nguyên tố khác bằng ICP-MS, trừ một số nguyên tố như Hf, B, Be, Ag, Ti, Ba, Fe, Pb

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt phân tán bằng tổ hợp yếm khí - thiếu khí - hiếu khí (AAO) cải tiến quy mô phòng thí nghiệm

Bài viết nghiên cứu chế tạo được thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt phân tán AAO cải tiến giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành.

Những chuyển động của thơ trẻ dân tộc thiểu số (qua trường hợp Hoàng Chiến Thắng)

Bài viết lựa chọn đối tượng khảo sát là thơ của tác giả trẻ Hoàng Chiến Thắng (dân tộc Tày, sinh năm 1980) trên một số bình diện: đề tài, ngôn ngữ… Qua đó nhằm nhìn nhận một số vấn đề như sự thay đổi của cảm hứng, tư duy sáng tác, và việc gìn giữ bản sắc dân tộc ra sao trong tác phẩm. Cũng từ đó, khẳng định xu hướng mở để thu nhận/ chấp nhận những tác động tích cực/ tiêu cực trong quá trình sáng tạo của những tác giả trẻ người dân tộc thiểu số