01:31 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 32 - Tháng 8/2014

Bài tập hình học không gian trong chương trình hình học lớp 11 với yêu cầu rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch hoạt động cho học sinh

Bài báo phân tích một số đặc điểm của các bài toán Hình học không gian trong chương trình Hình học lớp 11 hiện hành phù hợp với sự phát triển kĩ năng lập kế hoạch hoạt động ở người học. Từ đó đề xuất một số tiêu chí lựa chọn hệ thống các bài tập hình học không gian để phát triển kĩ năng này ở người h ọc

Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học thông qua biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa

Bài viết giới hạn việc khảo sát tác dụng của hai biện pháp so sánh và nhân hóa thông qua hệ thống bài tập thực nghiệm, từ đó góp ý kiến trao đổi xung quanh vấn đề bồi dưỡng khả năng cảm thụ văn học cho học sinh.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam từ một số mục tiêu

Một trong những vấn đề mà các quốc gia trên thế giới quan tâm hàng đầu là tăng trưởng kinh tế. Bài viết phân tích về chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, nước ta trong những năm qua chủ yếu vẫn là tăng trưởng nóng, tăng trưởng theo chiều rộng. Để phát triển kinh tế bền vững chúng ta cần quan tâm đến chất lượng tăng trưởng: như tăng trưởng theo chiều sâu, tăng trưởng phải bảo vệ môi trường.

Đọc - hiểu văn bản trữ tình ở trường THPT gắn với thực tiễn cuộc sống

Khi đọc hiểu văn bản trữ tình trong nhà trường trung học phổ thông, giáo viên giúp học sinh cảm nhận để tìm hiểu nét đẹp của tình người, trong truyền thống văn hóa dân tộc.Vì Vậy, dạy học văn bản trữ tình phải đảm bảo yêu cầu giáo dục và đào tạo nhưng không thể không nghĩ tới vấn đề: Đọc - hiểu văn bản trữ tình ở trường trung học phổ thông gắn với thực tiễn cuộc sống

Hình thức chơi mà học, học mà chơi trong thơ thiếu nhi Việt Nam hiện đại (Qua cái nhìn đối sánh với bộ phận đồng dao gắn với trò chơi)

Thơ thiếu nhi Việt Nam mấy thập kỉ qua có sự thâm nhập của rất nhiều yếu tố, trong đó có sự ảnh hưởng rõ nét của đồng dao. Đặc biệt, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giáo dục với giải trí, vui chơi dưới dạng chơi mà học, học mà chơi kế thừa từ bộ phận đồng dao gắn với trò chơi là một mô hình xuất hiện phổ biến trong thơ thiếu nhi hiện đại.

Khai phá luật kết hợp trên mô hình dữ liệu dạng khối

Bài báo đưa ra một số khái niệm về khối giao tác, độ hỗ trợ, độ tin cậy, tập mục thường xuyên, luật kết hợp trên khối. Dựa vào thuật toán khai phá luật kết hợp Apriori, đề xuất thuật toán ass-block để tìm để tìm tập mục dữ liệu thường xuyên và tìm ra các luật kết hợp trên khối.

Một số đặc trưng của các bán vi phân Féchet của hàm liên tục trên không gian n¡

Bài viết này cung cấp những đặc trưng của dưới (trên) vi phân Fréchet của hàm liên tục n biến và một số ví dụ cụ thể về tính trên (dưới) vi phân

Những nghiên cứu về hành trình cách tân thơ Việt Nam hiện đại từ sau phong trào thơ mới

Hành trình cách tân thơ Việt Nam hiện đại từ sau 1945 là một hành trình kiên trì và liên tục. Những nghiên cứu và đánh giá về các hiện tượng trên hành trình này cũng rất phức tạp. Tìm hiểu về những nghiên cứu ấy sẽ giúp người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về hành trình cách tân thơ Việt Nam hiện đại từ sau 1945

Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài viết này tập trung phân tích đặc thù của các tổ chức xã hội, mối quan hệ giữa pháp luật và tổ chức xã hội và vai trò quản lí của Chính phủ đối với các tổ chức xã hội khi đất nước ta đang tiếp tục hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ ngh ĩa và đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Phát triển năng lực thực hành nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên Tiểu học

Bài viết này đưa ra một số biện pháp nhằm phát triển năng lực thực hành nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo giáo viên tiểu học