17:48 ICT Thứ hai, 13/07/2020

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 33 - Tháng 10/2014

Ảnh hưởng của Kinetin và sự kết hợp giữa Kinetin và 2,4 - D đến quá trình hình thành Protocorm -Like Bodies ở cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume)

Trong nghiên cứu này, chồi của cây lan kim tuyến được sử dụng làm nguyên liệu ban đầu để cảm ứng hình thành PLBs trong môi trường Knudson C lỏng chứa 100 ml.L-1 nước dừa và bổ sung kinetin hoặc sự kết hợp giữa kinetin với 2, 4-D. Kết quả cho thấy PLBs được hình thành tốt nhất trên môi trường Knudson C lỏng chứa 1% saccarozơ, 100ml.L-1 nước dừa và 0,5 mg.L-1 kinetin, tỉ lệ hình thành PLBs đạt 86,25%, PLBs sinh trưởng tốt. Trong khi đó, sự kết hợp giữa 2, 4 -D ở nồng độ 0,5 mg.L-1với một số nồng độ của kinetin (0,5; 1,0; 1,5 mg.L-1) không có tác dụng lớn trong việc cảm ứng hình thành PLBs ở cây lan kim tuyến

Bẫy quang học nguyên tử lạnh trung hòa dựa trên các mode plasmon bề mặt

Bài báo trình bày một sơ đò bẫy quang học nguyên tử lạnh dựa trên các mode plasmon bề mặt. Các mode plasmon bề mặt được sinh ra khi một chùm sáng Bessel bị phản xạ toàn phần trên một đế điện môi phẳng được phủ một lớp màng kim loại rất mỏng trên nó.

Bó, đối đồng điều của bó và ứng dụng

Trong bài viết này, trên cơ sở lí thuyết về bó tổng quát, tác giả đã trình bày về đồng điều của bó: đối đồng điều De Rham, đối đồng điều Dolbeault và đối đồng điều Grothendieck xác định trên một đa tạp phức và mối quan hệ giữa chúng. Các kết quả chính trong bài viết này nói rằng các nhóm đối đồng điều DeRham, đối đồng điều Dolbeault và đối đồng điều Grothendieck đẳng cấu với nhau nếu chúng ta xét trên một đa tạp phức đủ tốt.

Các biện pháp rèn phát âm chuẩn cho sinh viên đang áp dụng tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Sinh viên mắc lỗi phát âm lệch chuẩn, đặc biệt với hai âm l/n, là hiện tượng khá phổ biến tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Bài viết tập trung giới thiệu các biện pháp đã và đang được cán bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội sử dụng để hình thành và rèn luyện phát âm chuẩn cho sinh viên.

Công nghệ thông tin và dạy học ở trường Đại học

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao tính tích cực nhận thức của người học nói chung, ở trường đại học nói riêng là một nhu cầu tất yếu. Bài viết này giới thiệu một số khía cạnh của công nghệ thông tin và dạy học ở trường đại học

Kiểu nhân vật tiên phong trong một số kịch bản viết về vấn đề đổi mới của Lưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ xây dựng thành công xung đột giữa cái mới, cái tiến bộ với cái cũ, cái lạc hậu. Tương ứng với kiểu xung đột này chính là kiểu nhân vật tiên phong. Đó là những con người có tư tưởng tiến bộ, có năng lực, nhiệt huyết; sẵn sàng đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái trì trệ để giành lấy cái tốt, cái công bằng trong xã hội. Họ ý thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của mình trước mọi người; dám nghĩ, dám làm, dám xả thân để vươn tới đích, dẫu con đường đi của họ không hề bằng phẳng, thậm chí còn phải chịu biết bao áp lực và những thua thiệt

Kinh tế đồn điền tỉnh Hải Dương giai đoạn 1883 - 1918

Giai đoạn 1883 - 1918, kinh tế đồn điền của tỉnh Hải Dương có sự phát triển như thế nào? Số đồn điền và diện tích đồn điền được khai thác là bao nhiêu? Tình hình trồng trọt và chăn nuôi trong các đồn điền này như thế nào? Mặt tích cực và hạn chế của kinh tế đồn điền đến kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn của tỉnh Hải Dương giai đoạn 1883 - 1918 ra sao? Những vấn đề đặt ra này sẽ được chúng tôi làm sáng tỏ trong bài viết này

Một số đặc điểm nhân trắc cơ bản và tình trạng suy dinh dưỡng của học sinh người H'mông từ 6 đến 14 tuổi ở tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu được tiến hành trên 1126 học sinh từ 6 đến 14 tuổi người dân tộc H’mông tại tỉnh Yên Bái. Các chỉ số nhân trắc được đo bao gồm chiều cao đứng, cân nặng, vòng ngực trung bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 1) Tầm vóc trung bình của học sinh dân tộc H’mông trong nghiên cứu thuộc loại thấp bé so với tầm vóc trung bình của người Việt Nam; 2) Tỉ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi và BMI/tuổi lần lượt là 51,07% và 44,4%

Những thay đổi căn bản của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8/1945 đến nay

Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. 70 năm đã qua, cùng với sự đi lên của đất nước, nền giáo dục của dân, do dân, vì dân đã thu được nhiều thành tựu, đã có những thay đổi căn bản trên nhiều mặt, song cũng còn không ít khó khăn, tồn tại cần khắc phục, trong đó có những bất cập của việc xây dựng và quản lí hệ thống giáo dục. Các nghiên cứu của tác giả sẽ góp phần vào việc tổng kết những chặng đường đã đi qua của giáo dục nước nhà, góp phần vào những dự định đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam sau 2015

Quan hệ Pháp - Mỹ trong vấn đề Pháp tút khỏi tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NaTo) năm 1966

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời trong bối cảnh thế giới phân chia thành hai cực. Là những quốc gia trực tiếp tham chiến và là chiến trường chính của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, châu Âu và các quốc gia thuộc châu lục này đang mất dần thứ hạng và rơi vào nguy cơ bị Mỹ thao túng. Với lòng tự tôn dân tộc, các nước trong châu lục này luôn nỗ lực để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Mỹ. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 1966, được xem như một động thái táo bạo và quyết liệt của Pháp và tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là Charle de Gaulle khẳng định độc lập chính trị của mình. Hành động này của Pháp đã làm nảy sinh thêm những mâu thuẫn mới vốn đã phức tạp giữa hai quốc gia