01:06 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 34 - Tháng 12/2014

49 cách giải khác nhau cho một bài toán cổ

Tìm ra được một lời giải của bài toán đã thú vị, nhưng sẽ thú vị hơn nếu tìm ra được nhiều lời giải cho bài toán ấy. Mỗi lời giải là một “nghệ thuật” v ận dụng những kiến thức đã có. Bài báo trình bày 49 cách giải khác nhau của bài toán cổ quen thuộc “Gà và Chó”.

Nghiên cứu sự khuyếch tán trong chuỗi mất trật tự bằng phương pháp mô phỏng

Sử dụng kĩ thuật không lực để mô phỏng khuyếch tán trên chuỗi mất trật tự gồm 2000 vị trí trong phạm vi nhiệt độ rộng. Ba loại chuỗi mất trật tự được chúng tôi khảo sát bao gồm: mất trật tự vị trí, mất trật tự chuyển tiếp và chuỗi hỗn hợp. Trong nghiên cứu này, khảo sát ảnh hưởng của mất trật tự vị trí, chuyển tiếp và quy luật khuyếch tán Arrhenius đối với quá trình khuyếch tán trên chuỗi mất trật tự

Bàn thêm về biện pháp tách câu từ góc độ tu từ

Bài viết trao đổi và phân tích về việc nghiên cứu và giảng dạy hiện tượng tách câu từ góc độ Ngữ pháp học và Phong cách học, để từ đó rút ra những kết luận cần thiết. Hi vọng báo cáo có ý nghĩa lí luận và là tư liệu cần thiết, phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, đặc biệt là giảng dạy chuyên ngành Ngôn ngữ học trong nhà trường

Con người Nam Bộ "tiền hiện đại" trong sáng tác của Hồ Biểu Chánh

Hồ Biểu Chánh đã dồn hết tài năng văn chương và tâm huyết của một trí thức được hấp thụ hai nền giáo dục, văn hóa Đông -Tây, tân - cổ để khắc họa sắc nét, đa dạng và thành công con người Nam Bộ “tiền hiện đại”: luôn trân trọng, giữ gìn những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, bền vững của cha ông nhưng không bảo thủ, làm ngơ trước sự trỗi dậy của cái tôi cá nhân; giúp độc giả có được cái nhìn toàn diện, đa chiều về con người Nam Bộ ở một thời kì nhất định trong lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển miền đất mới

Cơ lượng tử biến dạng

Bài viết xây dựng đại số lượng tử (q, R),đưa ra biểu diễn của chúng trong không gian Fock, đồng thời xây dựng cơ lượng tử biến dạng theo ngôn ngữ của dao động biến dạng (q, R)

Chủ đề gia đình trong truyện ngắn Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi

Đời sống gia đình là chủ đề Xuân Quỳnh thường quan tâm trong sáng tác cho thiếu nhi. Bài viết phân tích những biểu hiện tình cảm ấm áp thân thương của các nhân vật trong các mối quan hệ của gia đình: tình cảm ông bà và cháu, cha mẹ và các con, anh chị em ..Từ những câu chuyện cảm động đó, ẩn chứa, thấm thía triết lí sống sâu sắc của dân gian, bài học làm người

Đặc điểm hình tượng nhân vật danh nhân trong truyện Danh nhân đất Việt

Bài viết chỉ ra những đặc điểm tiêu biểu của hình tượng nhân vật danh nhân Việt Nam. Họ là kết tinh những phẩm chất, những tài năng, những nét đẹp của con người Việt Nam được thử thách qua nhiều thế hệ. Họ là niềm tự hào, là biểu tượng của dân tộc Việt

Đổi mới phương thức bồi dưỡng cán bộ quản lí theo hướng phát triển năng lực của học viên

Bài viết phân tích những ưu điểm và những hạn chế của phương thức bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục trong những năm qua. Từ thực trạng quan sát và phân tích sản phẩm là tiểu luận cuối khóa của Học viên các lớp bồi dưỡng, tác giả đề xuất những định hướng đổi mới phương thức bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục hiện nay ở Học viện quản lí giáo dục.

Hoạt động thông tin ở trường đại học hiện nay - vấn đề và giải pháp

Bài viết phân tích vai trò của hoạt động thông tin trong trường đại học hiện nay và đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học

Hư cấu, tưởng tượng trong truyện đồng thoại

Hư cấu tưởng tượng là yếu tố làm nên thành công, sức hấp dẫn của đồng thoại viết cho thiếu nhi. Bài viết tìm hiểu hư cấu tưởng tượng trong đồng thoại trên các bình diện tiêu biểu: hư cấu tưởng tượng trong cốt truyện, trong tình huống truyện và thế giới nhân vật