01:35 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 35 - Tháng 2/2015

Bức tranh thôn quê - một dấu hiệu của xu hướng dân tộc hóa trong Quốc âm thi tập

Bài viết đi vào tìm hiểu, phân tích bức tranh thôn quê trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi. Thiên nhiên, cuộc sống sinh hoạt bình dị, dân dã không chỉ là đối tượng phản ánh mà đã trở thành đối tượng thẩm mĩ của tác phẩm. Nhà thơ phát hiện ra vẻ đẹp, “chất thơ” trong những cảnh vật rất bình thường, đơn sơ, mộc mạc. Những hình ảnh này đã khẳng định vị trí “mở đường”, “khai sơn phá thạch” của Nguyễn Trãi trong quá trình dân tộc hoá thể loại văn học trung đại Việt Nam.

Các hợp chất Megastigmane Glucoside phân lập từ cây chòi mòi Antidesma Ghaesembilla

Bài viết chỉ ra: từ dịch chiết metanol của cây chòi mòi (Antidesma ghaesembilla) đã phân lập được ba hợp chất megastigmane glucoside là ampelopsisionoside, icariside B1 và alangioside A. Cấu trúc của chúng đã được xác định bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân và so sánh với số liệu phổ đã biết.

Đặc điểm của thoại dẫn trực tiếp trong tiểu thuyết Đại tá không biết đùa

Toàn bộ hệ thống lời thoại của nhân vật trong tiểu thuyết đều tồn tại dưới dạng dẫn của tác giả mà không có những dấu hiệu báo trước (sau dấu hai chấm, trong ngoặc kép). Sự nhập nhằng giữa lời tác giả với lời nhân vật trong những đoạn đối thoại đưa tới một khả năng mới: không cần phân biệt rõ đâu là lời nhân vật, đâu là lời tác giả. Đây có thể coi là một thủ pháp nghệ thuật quan trọng của Lê Lựu trong việc xây dựng tác phẩm, nhằm gia tăng sự gắn kết về ngữ nghĩa và ngữ dụng của các lời thoại. Bài viết vận dụng kết quả nghiên cứu lí thuyết về hội thoại để tìm hiểu các đặc điểm cụ thể của thoại dẫn trực tiếp trong tiểu thuyết này.

Đời sống văn hóa nông thôn qua một số tác phẩm văn xuôi sau năm 1975

Các nhà văn viết về nông thôn có nhiều suy ngẫm về những giá trị văn hoá giàu bản sắc, những phong tục tập quán, tín ngưỡng lâu đời, bền vững ở nông thôn. Trước sự tác động của những biến thiên xã hội trong thời hiện đại, các giá trị văn hoá truyền thống ấy đứng trước nguy cơ bị mai một, biến dạng. Đó là sự đảo lộn, tàn phá văn hoá làng quê trong “Chuyện làng ngày ấy”, “Một thời gió bụi” hoặc sự suy ngẫm về những người nông dân nơi “Cánh đồng bất tận”...

Investigation of the paramagnetic susceptibility of free electrons in metal using q–deformed fermi–dirac statistics = Nghiên cứu độ cảm thuận từ của electron tự do trong kim loại sử dụng thống kê fermi–dirac biến dạng –q

Đóng góp của các electron tự do vào độ cảm thuận từ của kim loại ở nhiệt độ thấp được nghiên cứu bằng cách sử dụng thống kê Fermi - Dirac biến dạng – q. Bên cạnh biểu thức thông thường của Pauli, trong biểu thức giải tích của chúng tôi về độ cảm thuận từ đóng góp của tham số biến dạng q cũng đã được kể đến. Tiến hành tính số lí thuyết của chúng tôi về độ cảm thuận từ đối với một số kim loại Na, K, Cs, Rb và Rb chỉ ra sự phù hợp với đo đạc được bằng thực nghiệm.

Mô hình dữ liệu dạng khối theo cách tiếp cận của lí thuyết tập thô

Bài báo này đề xuất khái niệm về mô hình dữ liệu dạng khối theo cách tiếp cận tập thô, các phép tính trên khối thô, đại số quan hệ trên khối thô và một số tính chất của nó cũng được phát biểu và chứng minh.

Một lược đồ thủy vân bảo vệ bản quyền công khai cho cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài báo trình bày lược đồ thuỷ vân cải tiến với cách lấy các bit MSB của các kiểu dữ liệu. Quá trình chứng minh bản quyền công khai khi có tranh chấp bằng bản chứng thực được thực hiện hoàn toàn giống như lược đồ đề xuất. Phân tích về độ bền vững của lược đồ cải tiến, cân đối giữa tính bền vững và các chi phí cho việc thực hiện lược đồ được thực hiện thông qua thử nghiệm và đánh giá các kết quả thu được.

Nghiên cứu chế tạo phân bón hữu cơ từ trầm tích hồ

Trầm tích được lấy tại các hồ trên địa bà n thành phố Hà Nội: hồ Ba Mẫu và hồ Văn Quán, hồ Thanh Nhàn, hồ Võ và hồ Đền Lừ vào tháng 10/2014. Thành phần dinh dưỡng của trầm tích hồ bao gồm các thành phần chất hữu cơ, photpho, nitơ, kali.. đây là các yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng có thể tận dụng trầm tích hồlàm phân bón hữu cơ trong nông nghiệp.

Nghiên cứu một số thành phần hóa sinh, độc tính cấp và tác dụng giảm trọng lượng của cao chiết Etanol loài bông ổi (Lantana Camara L.)

Từ 3000 gam bột cây Bông Ổi, qua tách chiết thu được 200 gam cao etanol. Thành phần các hợp chất trong cao etanol khá phong phú, có đầy đủ các nhóm hợp chất tự nhiên phổ biến như flavonoid, tannin, alkaloid và glycoside. Sau 72 giờ theo dõi với các liều uống cao etanol ở các nồng độ 6500, 7000, 7500, 8000 mg/kg thể trọng, không thấy có con chuột nào chết. Điều này chứng tỏ dịch chiết etanol hoàn toàn không độc. Dịch chiết etanol này có khả năng làm giảm trọng lượng của chuột béo phì (giảm 24%), sự giảm này hoàn toàn có ý nghĩa thống kê toán học với p < 0,05.

Nghiên cứu phương pháp phân đoạn ảnh

Phân đoạn ảnh là một thao tác ở mức thấp và là bước then chốt trong quá trình xử lí ảnh. Giai đoạn này nhằm phân tích ảnh thành những vùng rời rạc có cùng tính chất nào đó dựa vào việc xác định biên và các vùng liên thông cho từng vùng. Tiêu chuẩn để xác định các vùng liên thông có thể là cùng mức xám, cùng màu hay cùng độ nhám..Các vùng ảnh này thông thường sẽ tương ứng với toànbộ hay từng phần của đối tượng thật bên trong ảnh.