00:59 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 37 - Tháng 6/2015

Bạo động chính trị ở Thái Lan và ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Thái Lan giai đoạn 2001 – 2011

Mỹ - Thái Lan là cặp quan hệ đồng minh, đối tác chiến lược quan trọng. Sự thăng trầm của cặp quan hệ này chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố khác nhau trên thế giới và khu vực. Trong khi người Mỹ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng thì người Thái phải đối mặt với những khó khăn chính trị kéo dài và khó kiểm soát. Kết quả là cả hai quốc gia đều phải đối mặt với những thay đổi trong chính sách đối ngoại của mình. Trong phạm vi bài nghiên cứu này, tác giả tập trung làm rõ tình hình bạo động chính trị tại Thái Lan diễn ra liên tục từ sau năm 2001 đến năm 2011 và những tác động trực tiếp của nó đến quan hệ Mỹ - Thái Lan.

Bước đầu nghiên cứu về tương quan chiều dài và trọng lượng cá bống cát trắng

Cá bống cát trắng (Glossogobius sparsipapillus, Gobiidae), một loài có giá trị kinh tế khá cao, phân bố ở Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực ven biển Sóc Trăng. Tuy nhiên, những thông tin về sự tăng trưởng, tương quan chiều dài và trọng lượng của loài này còn ít. Nghiên cứu này được thực hiện để xác định tương quan chiều dài và trọng lượng và hệ số tăng trưởng (b) của loài này thông qua 246 mẫu cá thu được bằng lưới đáy ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng từ tháng 09 năm 2013 đến tháng 02 năm 2014.

Chống chủ nghĩa khủng bố - nhân tố thúc đẩy tiến trình hình thành cộng đồng chính trị - an ninh Asean

Bài viết tập trung phân tích: Mối đe doạ của chủ nghĩa khủng bố ở Đông Nam Á; Quá trình chống chủ nghĩa khủng bố của các nước ASEAN; Yếu tố chống chủ nghĩa khủng bố trong tiến trình hì nh thành Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN.

Designing nano - sized particles in chitosan – coated liposomal carriers for berberine hydrochloride delivery via the oral route = Thiết kế các hạt cỡ nano trong hệ vận tải Liposome bọc Chitosan cho sự phân phối Berberine Hydrochloride qua đường miệng

Mục đích của nghiên cứu này là thiết kế và tối ưu hoá cỡ hạt của hệ vật tải liposome được bao bọc bởi chitosan cho sự phân phối berberine hydrochloride qua đường miệng. Tối ưu hoá cỡ hạt được thực hiện nhờ kĩ thuật ép lọc hoặc siêu âm. Kết quả thu được các hạt của hệ vận tải trong phạm vi cỡ từ micro tới nano. Kĩ thuật siêu âm thích hợp cho sự chế tạo hệ vật tải liposome được bao bọc bởi chitosan cỡ nano.

Diễn ngôn nữ quyền trong tiểu thuyết Đời mưa gió và Chúa đã tạo ra đàn bà

Bài viết vận dụng các thao tác có tính chất phương pháp luận của văn học so sánh và lí thuyết diễn ngôn nhằm tìm hiểu đặc điểm của diễn ngôn nữ quyền trong tiểu thuyết “Đời mưa gió” (Nhất Linh, Khái Hưng) và tiểu thuyết “Và chúa đã tạo ra đàn bà” (Simone Colette). Tiếp cận văn học từ góc nhìn này sẽ giúp nhận diện các mặt tương đồng, khác biệt cũng như sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các hiện tượng văn học kể trên qua một số phương diện cụ thể như: chủ thể phát ngôn với hệ hình tri thức và mã tư tưởng hệ, bức tranh thế giới về người phụ nữ như là những linh hồn tự do bị cầm tù.

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn lí luận chính trị của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực

Các môn lí luận chính trị có nhiệm vụ cung cấp thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên, góp phần định hướng tư tưởng, giúp sinh viên nhận thức, đánh giá và vận dụng những kiến thức đã học nhằm tự giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bài viết đề cập đến những vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá các môn lí luận chính trị, đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm.

Hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần với trường hợp tương tác điện tử – Phonon quang

Trong bài báo này, tác giả sử dụng phương trình động lượng tử cho điện tử để nghiên cứu lí thuyết hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong loại vật liệu này. Biểu thức giải tích hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần được tính toán bởi phương trình động lượng tử cho điện tử với trường hợp: tán xạ điện tử – phonon quang.

Khảo sát sự biến thiên trạng thái của ngưng tụ Bose – Einstein dưới ảnh hưởng của nhiễu đoạn nhiệt

Có hai nguyên nhân làm cho trạng thái của ngưng tụ Bose – Einstein biến thiên theo thời gian, đó là ảnh hưởng của thế giam cầm ngoài và ảnh hưởng của nhiễu loạn đoạn nhiệt. Trong bài báo này, tác giả sử dụng thuật toán Strang để khảo sát ảnh hưởng của nhiễu đoạn nhiệt không điều hoà lên trạng thái của ngưng tụ Bose – Einstein.

Mối quan hệ Logic - ngôn ngữ và vài nét về vai trò của các loại logic hiện đại đối với việc tìm hiểu Tiếng việt

Logic không chỉ là công cụ góp phần hữu ích vào sự hình thành, phát triển của nhiều ngành khoa học mà nó cũng là một công cụ tư duy hiệu quả của con người. Logic vì thế có quan hệ mật thiết với Ngôn ngữ học. Bài viết đặt ra vấn đề là có hay không sự cần thiết phải nghiên cứu mối tương quan giữa logic - văn học, tiếng việt và nếu có, sẽ là tương quan như thế nào. Tìm hiểu bản chất của các loại logic, đặc biệt là logic hiện đại cho phép người nghiên cứu đề xuất ra các hướng khác nhau khi tìm hiểu tiếng việt.

Một số đặc trưng của dưới vi phân Fréchet của hàm nửa liên tục dưới trong không gian F n

Tác giả bài viết trình bày những đặc trưng cơ bản của dưới vi phân Fréchet cho lớp hàm liên tục và đưa ra những ví dụ về cách tính dưới vi phân của các hàm đó. Bài viết này còn là sự mở rộng các kết quả nhằm đưa ra cách tính dưới vi phân cho lớp hàm nửa liên tục dưới, những đặc trưng nào còn đúng, những đặc trưng nào không thoả mãn và đưa ra một cách nhìn tổng quát về dưới vi phân của hàm nửa liên tục dưới.