01:38 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 39 - Tháng 10/2015

Ảnh hưởng của chế phẩm Chelax Sugar Express đến quang hợp, năng suất và hàm lượng một số chất trong quả giống Cà chua F1 Tomato TV 01 Savi

Cà chua là cây trồng thuộc họ Cà (Solanceae), có tên khoa học là Lycopersicum esculentun Mill. Để nâng cao năng suất cây trồng, bên cạnh công tác chọn giống thì kĩ thuật chăm sóc cho cây là khâu quyết định; đặc biệt việc sử dụng một số chế phẩm dùng để phun lên lá nhằm bổ sung một số chất cần thiết. Phân bón lá Chelax được sản xuất gồm các axit amin, đường tự nhiên, vi lượng, chelate lấy từ rong tảo có trong tự nhiên, được sử dụng để phun lên lá cho nhiều loại cây trồng. Bài báo tập trung khai thác ảnh hưởng của chế phẩm Chelax sugar express đến quang hợp, năng suất và hàm lượng một số chất trong quả của giống cà chua nhằm khẳng định hiệu quả của chế phẩm này và làm cơ sở khuyến cáo cho người trồng cà chua.

Bàn về mô hình đào tạo giáo viên hiện nay ở Việt Nam và một số gợi ý đổi mới đào tạo giáo viên theo mô hình chuyển tiếp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam

Phân tích thực trạng và yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay thì việc đào tạo như thế nào và theo mô hình nào để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phổ thông ở Việt Nam là một vấn đề cần được quan tâm đặc biệt. Dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của Đức, Mỹ, Anh, Nhật, Úc...cũng như từ thực tiễn yêu cầu về lực lượng giáo viên hiện nay, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên theo mô hình chuyển tiếp ở các trường đại học đa ngành Việt Nam.

Crystalline Process in Iron Nano Models = Qúa trình tinh thể hóa trong mô hình hạt Nano sắt

Bài báo này nghiên cứu quá trình tinh thể hoá trong mô hình nano sắt 10.000 hạt ở nhiệt độ 300K, 500K, 700K. Quá trình tinh thể hoá (là quá trình hình thành mầm tinh thể sau thời gian dài) được thực hiện bằng phương pháp động lực học phân tử Monte-Carlo (MC). Các mẫu sử dụng thế tương tác cặp Pak-Doyama với điều kiện biên không tuần hoàn. Các đặc trưng vi cấu trúc, quá trình hình thành tinh thể được phân tích qua hàm phân bố xuyên tâm (PRDF), năng lượng, số phối trí. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian ủ nhiệt lên vi cấu trúc, quá trình hình thành tinh thể, đồng thời xác định được vùng nhiệt độ xảy ra quá trình hình thành tinh thể trong khoảng từ 715K đến 834K.

Đào tạo hệ thống tín chỉ và đổi mới phương pháp dạy học môn Tâm lí học ở trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

Bài báo giới thiệu đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Các phương pháp dạy học đã được thực hiện ở giờ học lí thuyết, giờ seminar, giờ làm việc theo nhóm, giờ tự học theo hướng tăng cường vai trò tổ chức, hướng dẫn, định hướng, điều khiển của giảng viên đối với hoạt động học, nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo và rèn luyện kĩ năng cho sinh viên.

Đặc trưng của nhật kí văn học

Trong tiến trình văn học, nhật kí là thể loại còn khá thưa thớt cả về mặt xuất bản cũng như sự nghiên cứu, tổng kết về mặt lí luận. Thực trạng này có lẽ xuất phát từ chính đặc thù của thể loại (nhật kí là thể loại ghi chép những nội dung thông tin mang tính chất cá nhân, ít công bố). Bài viết tập trung phân tích giá trị lớn về mặt tư liệu, sức mạnh về giáo dục và những đóng góp về mặt nghệ thuật, nhật kí đã và đang trở thành một thể loại đầy hứa hẹn, có đóng góp đáng kể cho văn đàn Việt Nam.

Khuyến học của Fukuzawa Yukichi và giá trị của tác phẩm đối với giáo dục Việt Nam hiện nay

Fukuzawa viết rất nhiều tác phẩm nhằm truyền bá tư tưởng canh tân, trong đó phải kể đến Khuyến học. Với tuyên ngôn “Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”, Fukuzawa đã gây kinh ngạc cho đa số người dân Nhật vốn bị trói buộc bởi đẳng cấp, quen phục tùng, phó mặc và e sợ quan quyền suốt hàng trăm năm dưới chính thể phong kiến Mạc phủ. Khuyến học đã đánh thức dân tộc Nhật Bản đang ngủ mê trong tư tưởng Khổng giáo và chế độ phong kiến đầy bất công, trở thành cơ sở cho triết lí giáo dục hiện đại của Nhật, và tất nhiên, sẽ là một gợi ý hữu ích để Việt Nam chúng ta xây dựng một nền giáo dục mới.

Mô hình đào tạo dạy học tích hợp cho sinh viên trong trường sư phạm

Trong đổi mới giáo dục, hai chủ đề chính là xây dựng chương trình theo hướng tích hợp liên môn và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực cho người học đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lí luận dạy học. Hai chủ đề này có mối liên hệ biện chứng và luôn song hành cùng nhau, buộc các trường sư phạm phải có những thay đổi lớn để có thể đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới này. Nhưng thay đổi như thế nào và thay đổi từ đâu là những vấn đề lớn cần phải giải quyết ngay và kịp thời trong các trường sư phạm. Từ góc nhìn đó, bài báo đề xuất một xu hướng đào tạo mới, dựa trên các nghiên cứu lí luận, nhằm xây dựng mô

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần "Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam” cho sinh viên ngành Việt Nam học - Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Năm học 2014 – 2015, để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo giáo viên,Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đã liên kết với các cơ sở đào tạo Trung ương mở ngành đào tạo Việt Nam học. Trong chương trình đào tạo cho lớp Việt Nam học có nhiều học phần giảng dạy về văn hoá. Bài viết này, tập trung trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học học phần “Đặc trưng văn hoá các dân tộc Việt Nam” cho sinh viên lớp Việt Nam học - Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Một số giải pháp xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng xã hội học tập là yêu cầu tất yếu trong thời đại ngày nay đáp ứng yêu cầu không ngừng trau dồi kĩ năng,thường xuyên bổ túc, cập nhật kiến thức, chủ động theo kịp cái mới. Công tác xây dựng xã hội học tập ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu tạo nền móng cho một xã hội học tập bền vững nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Xuất phát từ khái niệm xã hội học tập, trên cơ sở đánh giá thực trạng xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong thời gian qua, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta hiện nay.

Một số vấn đề hướng tới chuẩn mực hóa từ ngữ kinh tế tiếng Việt

Chuẩn hoá ngôn ngữ là một nhiệm vụ đòi hỏi các nhà ngôn ngữ học và người sử dụng ngôn ngữ thực hiện nhằm hoàn thiện và giữ gìn sự trong sáng ngôn ngữ của mình. Trong lĩnh vực kinh tế, công việc chuẩn hoá ngôn ngữ kinh tế cũng được đặt ra như một yêu cầu thiết yếu. Bài viết đề cập đến một số vấn đề hướng tới việc thống nhất, chuẩn mực hoá từ ngữ kinh tế trên cơ sở những trường hợp cụ thể: vay mượn tiếng nước ngoài, sử dụng các phương thức cấu tạo từ của tiếng Việt cũng như việc lựa chọn thuật ngữ kinh tế đồng nghĩa.