01:31 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 40 - Tháng 12/2015

Ảnh hưởng của NaCl tới hàm lượng Prolin, đường khử và Glyxin Betain ở hạt Đậu côve (Phaseolus Vulgaris L.) nảy mầm

Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch NaCl tới một số chất có vai trò đảm bảo áp suất thẩm thấu và bảo vệ giúp cho hạt đậu côve nảy mầm: prolin, đường khử, glyxin betain.

Cuộc cách mạng về con người trong triết học phương Tây thời kì Phục hưng

Nền văn hoá Phục hưng, triết học Phục hưng chính là một cuộc cách mạng trên bình diện tư tưởng. Cuộc cách mạng ấy thấm đượm một tinh thần “chiến đấu” - chiến đấu cho sự nghiệp “giải phóng” mà mục đích tối cao là giải phóng con người, nhằm thoát khỏi sự nô dịch, xiềng xích và sự bủa vây của hệ tư tưởng thần học Kitô giáo đang thống trị trong đời sống tinh thần châu Âu lúc đó. Vậy cuộc cách mạng về con người trên bình diện tư tưởng đã được thực hiện như thế nào? Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề trên.

Dạy học môn giáo dục học bằng trải nghiệm ở trường Đại học Sư phạm

Bài viết đề cập đến việc dạy học môn Giáo dục học bằng trải nghiệm, một trong những chiến lược dạy học phát huy được vai trò tự giác, tích cực, tự lực của sinh viên, giúp họ mở rộng khả năng học tập của mình một cách tốt nhất. Đây là xu hướng “thực học, thực nghiệp” trong dạy học ở trường sư phạm nhằm định hướng và phát triển năng lực cho giáo viên tương lai.

Điện trùng hợp màng Polipyrol pha tạp nano sắt oxit ứng dụng chế tạo cảm biến sinh học điện hóa xác định glucozơ

Trong nghiên cứu này, tác giả chế tạo và sử dụng nano sắt từ oxit (Fe3O4) pha tạp vào màng polipyrol (PPy) bằng phương pháp điện hoá trên vi điện cực bạch kim (Pt) ứng dụng trong phân tích hàm lượng glucozơ theo nguyên lí đo dòng đáp ứng tức thời. Hạt sắt từ (Fe3O4) được pha tạp trong màng nhằm làm giàu hàm lượng mẫu phân tích trên bề mặt cảm biến khi sử dụng từ trường ngoài mà không cần sử dụng các bước tách chiết và làm giàu trung gian.

Góp phần nghiên cứu giá trị cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, nhận thấy đa số các học giả và các nhà nghiên cứu đều cho rằng đây là một cương lĩnh cách mạng đúng đắn và sáng tạo. Bên cạnh đó, còn một số quan điểm trái chiều phủ nhận tính đúng đắn của Cương lĩnh. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Giáo dục giới tính cho học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội phù hợp với tuổi dậy thì hiện nay

Bài viết tập trung nghiên cứu giáo dục giới tính phù hợp với tuổi dậy thì của học sinh có vai trò rất quan trọng, do giai đoạn này trẻ đang trong lứa tuổi vị thành niên với những nhạy cảm cao về tính dục và tình dục, trẻ rất dễ mắc sai lầm trong quan hệ với người khác giới cũng như thiếu những hiểu biết về chính cơ thể mình. Chính vì vậy, việc giáo dục giới tính phù hợp với nhu cầu hiểu biết về giới và giới tính của học sinh là vô cùng quan trọng.

Khai thác tiềm năng du lịch văn hóa ở chùa Thầy

Chùa Thầy được biết đến là một khu di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng, một trong những ngôi chùa độc đáo ở miền Bắc, điểm đến lí tưởng của nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay thực trạng khai thác du lịch văn hoá ở chùa Thầy vẫn còn nhiều hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cao. Nhận thấy điều đó, tác giả mạnh dạn đề xuất một số biện pháp để phát huy những tiềm năng sẵn có của chùa Thầy, nhằm phát triển loại hình du lịch văn hoá.

Một số kết quả nghiên cứu biến tính cao su Stiren-Butađien và Blend của nó với cao su thiên nhiên bằng Nanosilica

Nanosilica được thêm vào cao su stiren-butađien bằng phương pháp cán trộn và thêm vào blend của cao su stiren- với cao su thiên nhiên bằng phương pháp trộn kín. Khảo sát với các hàm lượng 1,3,5,7,10,12%, nhóm tác giả đã bước đầu đánh giá được sự phân tán của hạt nanosilica trên các nền cao su khác nhau và sự phân tán đạt hiệu quả với hàm lượng 7%. Từ đó đưa ra định hướng nghiên cứu tiếp theo của việc biến tính hạt nanosilica để tạo ra những vật liệu nanoc ompozit có tính năng cao, bền với môi trường.

Một số năng lực được hình thành ở người học khi vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học phần Di truyền học - Sinh học 12

Bài viết tiến hành nghiên cứu vận dụng quy trình tổ chức dạy học theo lí thuyết kiến tạo trong dạy học chương I và II thuộc phần Di truyền học – Sinh học 12. Qua đó, từng bước bồi dưỡng và phát triển cho học sinh một số năng lực để người học thực hiện có hiệu quả trong quá trình lĩnh hội kiến thức, kĩ năng mới theo quá trình đồng hoá hoặc quá trình điều ứng.

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên ở các trường Đại học

Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các giảng viên đại học nói chung và giảng viên khối ngành kinh tế nói riêng. Để có thể phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, cần phải xác định các yếu tố cấu thành năng lực nghiên cứu khoa học và những điều kiện khách quan thuộc về phương diện tổ chức - quản lí để năng lực đó được phát triển.