01:45 EDT Thứ sáu, 24/05/2019

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 8 - Tháng 9/2009

Những khuynh hướng vận động của thơ ca đương đại

Triết học đã chứng minh mọi sự vật và hiện tượng trên thế giới luôn vận động không ngừng. Thơ ca cũng không nằm ngoài qui luật ấy. Để đảm bảo sự sinh tồn của mình, thơ luôn trong quá trình vận động và thể nghiệm. Thơ ca Việt Nam đã đi từ thi pháp Trung đại sang lĩnh vực của thơ Mới, thơ ca kháng chiến và hiện nay đang tiếp tục vận động để tìm ra bản ngã đích thực của mình. Trong sự vận động chuyển mình, thơ ca hiện nay đứng giữa bối cảnh phức tạp, nhiều đường hướng, đòi hỏi phải có một sự phân định (dĩ nhiên là không thể rạch ròi tuyệt đối) để có thể thâu tóm một cách khái quát về diện mạo của nó, từ đó, có một cái nhìn thấu triệt về những cách tân cũng như sự bảo lưu những giá trị truyền thống .

Trong thơ Việt Nam đương đại (Nhìn từ mẫu hình nhịp điệu)

Mục đích của bài viết xét trên những biểu hiện của nhịp điệu, là đi tìm đặc trưng ngôn từ nghệ thuật và cấu trúc thẩm mỹ của thơ Việt đương đại từ cơ sở tổ chức nhịp điệu thơ, đặt vấn đề về sự xuất hiện của một kiểu loại thơ mới trong lịch sử thơ ca Việt Nam. Qua phân tích đó, chỉ ra quá trình hiện đại hóa đồng thời với việc trở về với truyền thống thi ca dân tộc.

Ảnh hưởng của yếu tố kích thước đến tỷ số từ trở khổng lồ (GMIr) của băng vô định hình nền Co chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các yếu tố kích thước đến tỷ số từ tổng trở khổng lồ (GMIr) băng vô định hình Co72Fe3Si15B10.. Mẫu được chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh, sau đó được xử lý ở nhiệt độ 380 độ trong thời gian 1h. Các phép đo nhiễu xạ tia X, đường cong từ hóa M -H, phổ tán xạ tia X (EDS), từ tổng trở khổng lồ (GMI) được đo ở tần số 6 MHz được dùng để nghiên cứu. Mẫu được cắt thành các dải có chiều dài thay đổi từ 2mm đến 10mm, chiều rộng thay đổi từ 0,1mm đến 2,0mm. Kết quả cho thấy mẫu có kích thước 5mm x 0,3mm cho kết quả ổn định và đạt tỷ số GMIr cao nhất

Bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh sản, lột xác và tái sinh đuôi của tắc kè Trung Quốc Gekko Chinensis Gray, 1842 trong điều kiện nuôi

Nghiên cứu sự sinh sản, lột xác và tái sinh đuôi của 19 cá thể tắc kè Trung quốc Gekko chinensis (9 đực, 10 cái) bắt ở Vườn Quốc gia Cúc Phương và nuôi tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 2/2007 đến tháng 5/2009

Sự đồng thời tồn tại của siêu dẫn và sắt từ trong hệ chuẩn hai chiều

Chứng minh cấu trúc của các hợp chất có sự tồn tại đồng thời của siêu dẫn và sắt từ có thể được biểu diễn như một hệ chuẩn hai chiều. Sự hình thành khe Stoner trong phổ năng lượng có thể được biểu diễn trong hệ phổ hai miền. Bài báo cũng chứng minh kết cặp siêu dẫn kép là do các điện tử tạo cặp Cooper trao đổi một exciton. Ngoài ra, sự phụ thuộc của các thông số siêu dẫn và sắt từ vào tạp chất và nhiệt độ cũng đã được nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp sử dụng thí nghiệm hóa học theo hướng dạy học tích cực trong giảng dạy phần Phi Kim - Hóa học 10 nâng cao

Trình bày mục đích của việc sử dụng một số thí nghiệm trong phần phi kim lớp 10 ban nâng cao theo hướng: 1. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu. 2. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. 3. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp kiểm chứng.

Hiệu ứng từ nhiệt và các phép đo hiệu ứng từ nhiệt

Giới thiệu về hiệu ứng từ nhiệt và một số phép đo hiệu ứng từ nhiệt thông dụng hiện nay. Hợp chất này có hiệu ứng từ nhiệt lớn gấp hơn hai lần hiệu ứng từ nhiệt trên Gd và nhiệt độ chuyển pha của nó nằm trong vùng nhiệt độ phòng. Ngoài ra, khi thay đổi tỷ lệ giữa Si và Ge còn làm thay đổi nhiệt độ chuyển pha của hợp chất, điều đó mở ra khả năng lớn cho việc nghiên cứu và ứng dụng làm lạnh từ.

Mô phỏng số kỹ thuật điện phục vụ nghiên cứu và đào tạo

Mô phỏng số là sự phát triển và hoàn thiện của phương pháp mô hình hóa trong đó các biến trạng thái và hành vi của hệ được phản ánh một cách đầy đủ thông qua hệ phương trình trạng thái. Bài báo trình bày vai trò của mô phỏng số kỹ thuật: Kỹ thuật mô phỏng số được sử dụng phổ biến và rất quan trọng trong đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực Kỹ thuật Điện. Giáo dục Kỹ thuật Điện luôn là chủ đề quan tâm từ khi Công nghệ này mới bắt đầu phát triển do tính ứng dụng cao của chúng trong đời sống

Nghệ thuật sử dụng yếu tố ngẫu nhiên và mô hình “thế giới người lừa" trong truyện kiều

Tìm hiểu nghệ thuật cấu trúc sự kiện và xây dựng nhân vật của Nguyễn Du, khảo sát qua trường hợp Truyện Kiều. Ở nội dung thứ nhất, chúng tôi đã chỉ ra rằng, việc sử dụng yếu tố ngẫu nhiên có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với cách kể, cách dẫn chuyện, cách xây dựng nhân vật và do đó thể hiện được quan niệm, tư tưởng của người sáng tạo. Ở nội dung thứ hai, chúng tôi chứng minh, Nguyễn Du trần thuật theo mô hình hai thế giới, trong đó có thế giới người lừa.

Nghiên cứu hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy Hydrocacbonno mạch thẳng bằng phần mềm lượng tử Hyperchem

Với việc "nghiên cứu hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy hyđrocacbon no mạch thẳng bằng phần mền lượng tử Hyperchem" bài báo đã khảo sát được sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy phụ thuộc vào số nguyên tử cacbon trong dãy đồng đẳng bằng phần mền Hyperchem và so sánh với kết quả thực tế thu được kết quả có sự sai lệch nhỏ. Do vậy, có thể sử dụng phần mền trong việc tra cứu các tính chất khác của các phản ứng khác nhau trong các dãy đồng đẳng tương ứng.