18:35 EDT Thứ năm, 30/03/2017

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Ngoại ngữ

963 bài Essays mẫu

Calibre Quick Start Guide

Accession of Vietnam

The Survival Handbook

How to Read a Person Like a Book

John F. Kennedy On Leadership

Beyond Good and Evil

Văn phạm Anh văn

Luyện dịch Việt - Anh

Gồm 4 nội dung chính: Phần 1: Một số nguyên tắc cơ bản khi dịch từ Việt - Anh Phần 2: Một số từ khó dịch từ Việt sang Anh Phần 3: Luyện dịch Việt - Anh Phần 4: Từ vựng

Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại Việt - Anh

Gồm những mẫu câu Việt - Anh được dùng làm ví dụ minh họa cho cách dùng các từ ngữ và thuật ngữ chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế tài chính và Kế toán.

Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt

Gồm hai nội dung: Phần 1: Luyện dịch Anh - Việt. Phần 2:Trau dồi từ vựng tiếng Anh.

English grammar for today

ngữ pháp Tiếng Anh

Thành ngữ tiếng Anh

Toeic 600 words