18:27 EDT Thứ năm, 30/03/2017

Trang chủ » Thư viện trực tuyến » Tài liệu tham khảo » Toán học

Đại số tổ hợp

Tích phân

Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính ( chương 3)

Bài toán đối ngẫu

Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính ( chương 4)

Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

Bài giảng Đại số tuyến tính

Đại học Thăng Long

Tích phân

Giáo trình Toán rời rạc

Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế

Lý thuyết mở rộng trường và galois

Trình bày khái niệm, đặc số, mở rộng trường và lý thuyết galois.