05:54 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Trang chủ » Giới thiệu

Đọc tại chỗ



1.  Xuất trình thẻ hợp lệ (Thẻ hợp lệ bao gồm: thẻ sinh viên, thẻ học viên, thẻ cán bộ...)  và phiếu yêu cầu mượn sách cho cán bộ thư viện.

2.  Không dùng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ.

3. Không mang tài liệu của phòng ra ngoài. Khi đang nghiên cứu cần ra ngoài phải gửi sách cho cán bộ thư viện, khi vào đưa số mượn trở lại.

4. Bạn đọc được mượn mỗi lần 01 cuốn và được đổi từ 01 đến 02 lần trong một buổi.

5. Khi nhận tài liệu phải kiểm tra tình trạng sách, khi trả sách không đúng như lúc mình mượn bạn đọc phải bổi hoàn theo quy định.

6. Không được xé, dứt các phiếu miêu tả tại hệ thống tủ mục lục, khi dùng xong hộp phiếu phải để đúng vị trí. Khi sử dụng công cụ tra cứu trên máy tính, tủ mục lục bạn đọc thao tác đúng hướng dẫn.

7. Trong khi khai thác tài liệu, nên ghi hoặc đánh dấu các tài liệu, nếu ghi hoặc đánh dấu vào tài liệu, làm hư hỏng tài liệu…Bạn đọc phải bồi thường theo quy định

8. Đối với bạn đọc thuộc khoa tự nhiên được đọc sách văn học vào thứ sáu hang tuần.

9. Giữ gìn trật tự vệ sinh chung, không nói chuyện và sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc.

10. Bạn đọc nào vi phạm quy định trên, tuỳ theo mức độ vi phạm thư viện sẽ thực hiện một trong những hình thức sau:

      - Phạt tiền

      - Đình chỉ học 01 tháng đến 03 tháng hoặc dài hạn

      - Tước quyền đọc tại thư viện

      - Thông báo cho hội đồng kỷ luật trường ĐHSP Hà Nội 2

11. Khi có khiếu nại gì về tình hình tài liệu hoặc cán bộ thư viện, bạn đọc viết thư góp ý bỏ vào vào hộp thư góp ý của thư viện.

12. Hoan nghênh và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt nôi quy của thư viện và phát hiện những hành vi sai trái của bạn đọc khác.

 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến








Thư viện Tài liệu nguồn mở