05:36 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Trang chủ » Giới thiệu

Đọc tự chọn1. Xuất trình thẻ hợp lệ cho  cán bộ thư viện (Thẻ hợp lệ bao gồm: thẻ sinh viên, thẻ học viên, thẻ cán bộ...) Không dùng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ. 

2.  Không được mang mũ, nón, túi, cặp sách, tài liệu riêng vào phòng đọc.

3. Bạn đọc tự tìm tài liệu trên giá, mỗi lần tìm 03 cuốn sách, báo - tạp chí hoặc 02 cuốn luận án, luận văn. Đọc xong trả tại bàn thủ thư.

4. Giữ gìn bảo quản cẩn thận tài liệu, không gạch, xoá, viết vẽ vào tài liệu, không làm rách, cắt xén tài liệu. Nghiêm cấm bạn đọc quay phim, chụp ảnh tài liệu nếu không được phép của cán bộ.

5. Thực hiện nếp sống văn minh, trật tự, vệ sinh phòng đọc.

6. Bạn đọc nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở