05:56 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Trang chủ » Giới thiệu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆNI -Quy trình mượn sách ( Phòng đọc ):
1. Tra tìm kí hiệu sách tại hệ thống Opac tầng 1, nhà 8 tầng; qua mạng Lan: http://192.168.0.1/libol/, qua mạng Internet: http://thuvien.hpu2.edu.vn, địa chỉ Thư viện tra cứu.
2. Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu -> Trình phiếu yêu cầu và thẻ cho cán bộ thư viện
3. Nhận tài liệu + số thứ tự, đọc tại chỗ.
4. Muốn đổi sách khác: trả cuốn cũ, gạch tên cuốn đã trả, ghi tên cuốn mới + kí hiệu cuốn mới
5. Hết giờ trả lại sách và số thứ tự cho cán bộ Thư viện

II.Quy trình mượn sách ( Phòng mượn ):
1. Tra tìm kí hiệu sách tại hệ thống Opac tầng 1, nhà 8 tầng; qua mạng Lan: http://192.168.0.1/libol/, qua mạng Internet:http://thuvien.hpu2.edu.vn, địa chỉ Thư viện tra cứu.
2. Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu -> Trình phiếu yêu cầu và thẻ cho cán bộ thư viện
3. Nhận sách và ghi vào sổ mượn ( tối đa 03 cuốn/lần )
4. Hết thời hạn mượn, trả lại sách cho Thư viện và đăng ký mượn trả sách mới.

III-Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử
* Qua mạng LAN: Địa chỉ truy cập http://192.168.0.1/libol/

Cách 1: Tìm đơn giản:  Từ giao diện chính màn hình chọn OPAC -> gõ điều kiện tìm: Tên sách; Tên tác giả; Năm xuất bản, Từ khóa,... -> nhấn Tìm kiếm: Hiển thị kết quả tìm kiếm -> Xem và ghi tên tài liệu + ký hiệu để mượn.
Cách 2: Tìm theo cơ sở dữ liệu: Từ giao diện chính của màn hình : Chọn OPAC -> chọn CSDL (sách, bài trích, luận án, báo tạp chí, toàn văn) -> Nhập tên sách; Tên tác giả; Năm xuất bản,...-> nhấn Tìm kiếm -> Hiển thị kết quả tìm kiếm -> xem và ghi tên tài liệu + ký hiệu để mượn
* Qua mạng INTERNET: Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hpu2.edu.vn
Từ giao diện chính của màn hình: chọn Tài nguyên số để vào Website Thư viện -> chọn mục Tra cứu
 - Chọn Opac để tra cứu cơ sở dữ liệu điện tử (Theo cách 1 và 2).

- Chọn Thư viện trực tuyến để đọc tài liệu số và các CSDL điện tử nước ngoài (đường link chính là các giao diện bằng hình ảnh)

                                                                                                                                                                                                                                                           Liên hệ Thư viện Trường ĐHSP Hà Nôi2
ĐT: 02113 863195

   Email: thuvien.sp2@moet.edu.vn  
                                                                                                                                                                                                                                                 
 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở