06:10 ICT Thứ bảy, 15/05/2021

Trang chủ » Giới thiệu

Mượn về nhà

Gồm 02 loại: giáo trình và tài liệu tham khảo

I. MƯỢN GIÁO TRÌNH


* Đối với bạn đọc là sinh viên:

1. Khi mượn tài liệu bạn đọc phải xuất trình thẻ và phiếu yêu cầu mượn sách.

2. Bạn đọc mượn tối đa là 03 cuốn, sau khi trả sách cũ mới được mượn tiếp, thời hạn mượn tối đa là 04 tháng, giữ sách quá thời hạn sẽ bị phạt theo quy định. 

3. Khi nhận tài liệu phải ghi đầy đủ ký hiệu, tình trạng của sách. Khi trả sách không đúng như lúc mượn, bạn đọc phải chịu phạt theo quy định của thư viện.

4. Nếu viết, vẽ, cắt xén tài liệu bạn đọc phải bồi thường theo quy định.

* Đối với bạn đọc là cán bộ:

1. Khi mượn tài liệu bạn đọc phải xuất trình thẻ thư viện.

2. Bạn đọc được mượn tài liệu thuộc chuyên môn của ngành đang theo học hoặc đang làm việc. Số sách được mượn không quá 03 cuốn, trả sách cũ mới được mượn tiếp, thời hạn là 03 tháng, giữ sách quá thời hạn sẽ bị phạt theo quy định.

* Điều khoản thi hành:

1. Làm mất sách bạn đọc phải đền đúng tên sách đó, hoặc phải đền theo quy định của thư viện.

2. Bạn đọc nào vi phạm một trong các quy định trên tuỳ thoe mức độ thư viện sẽ xủ lý thoe các hình thức sau:

       - Đình chỉ mượn sách từ 03 đến 05 tháng hoặc dài hạn.

       - Thu hồi thẻ mượn.

       - Thông báo cho Hội đồng kỷ luật trường ĐHSPHN2.II. MƯỢN TÀI LIỆU THAM KHẢO

      Thư viện phục vụ mượn tài liệu với hình thức cược tiền theo giá trị của cuốn sách, bạn đọc tra tìm tài liệu tại phòng mượn cần thực hiện những yêu cầu sau:

 * ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC LÀ SINH VIÊN:

1.  Khi mượn tài liệu bạn đọc phải xuất trình thẻ và phiếu yêu cầu mượn sách.

2. Bạn đọc chỉ được mượn tối đa 03 cuốn, sau khi trả sách cũ mới được mượn tiếp.

3. Khi mượn tài liệu phải kiểm tra tình trạng sách, khi trả sách không đúng như lúc mượn bạn đọc phải chịu phạt theo quy định.

4. Nếu viết, vẽ, xé cắt tài liệu bạn đọc phải bồi thường theo quy định.

5. Khi trả tài liệu được hoàn trả lại tiền cược, chỉ chịu 1 khoản lệ phí là 1000đ/01 cuốn/ 01 tháng, gữi sách quá thời hạn sẽ bị phạt theo quy định ( lệ phí tăng lên 2000đ/01 cuốn/01 tháng)

* ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC LÀ CÁN BỘ:

1- Muốn mượn tài liệu bạn đọc phải có thẻ Thư viện.

2- Bạn đọc ngoài trường phải có giấy giới thiệu của cơ quan và CMTND thì có thể mượn tài liệu với điều kiện đặt cược tiền theo giá trị cuốn sách và nộp lệ phí theo quy định của Thư viện.

3- Bạn đọc được mượn tài liệu thuộc chuyên môn của chuyên ngành đang theo học hoặc đang làm việc. Số sách được mượn không quá 03 cuốn, trả sách cũ mới được mượn tiếp, thời hạn là 03 tháng gữi sách quá hạn sẽ bị phạt theo quy định.

* ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Làm mất sách bạn đọc phải đền đúng tên sách đó hoặc giá trị  bằng tiền tương ứng cộng với tiền công xử lý sách.

2. Bạn đọc nào vi phạm một trong các quy định trên tuỳ theo mức độ Thư viện sẽ xử lý theo các hình thức sau:

      - Thu hồi thẻ mượn 

      - Thông báo cho Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.


 

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

Liên kết (web links)

Cổng trực tuyến
Thư viện Tài liệu nguồn mở