19:43 EDT Chủ nhật, 09/08/2020

Trang chủ » Tạp chí Khoa học » Tạp chí khoa học số 33 - Tháng 10/2014

Ảnh hưởng của Kinetin và sự kết hợp giữa Kinetin và 2,4 - D đến quá trình hình thành Protocorm -Like Bodies ở cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume)

Trong nghiên cứu này, chồi của cây lan kim tuyến được sử dụng làm nguyên liệu ban đầu để cảm ứng hình thành PLBs trong môi trường Knudson C lỏng chứa 100 ml.L-1 nước dừa và bổ sung kinetin hoặc sự kết hợp giữa kinetin với 2, 4-D. Kết quả cho thấy PLBs được hình thành tốt nhất trên môi trường Knudson C lỏng chứa 1% saccarozơ, 100ml.L-1 nước dừa và 0,5 mg.L-1 kinetin, tỉ lệ hình thành PLBs đạt 86,25%, PLBs sinh trưởng tốt. Trong khi đó, sự kết hợp giữa 2, 4 -D ở nồng độ 0,5 mg.L-1với một số nồng độ của kinetin (0,5; 1,0; 1,5 mg.L-1) không có tác dụng lớn trong việc cảm ứng hình thành PLBs ở cây lan kim tuyến

Click để đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết